Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan, Ljungskile församling Besöks- och postadress: Vällebergsvägen 24, 45930 Ljungskile Telefon: +46(522)99970 E-post till Svenska kyrkan, Ljungskile församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lediga tjänster

Läs nedan vilka tjänster vi söker

Prästgårdens förskola i Forshälla

Kock/kokerska 75 %

Vi söker dig som vill arbeta hos oss som kock/kokerska, 75 %, i vårt kök på Prästgårdens förskola i Forshälla.

Vi vill värna goda relationer, bra dialoger och konstruktiv feedback. Hos oss får du vara kreativ och innovativ.

Tillträde enligt överenskommelse.

ANSÖK till ljungskile.forsamling@svenskakyrkan.se 

Vi behandlar ansökningar löpande.

Tillträde enligt överenskommelse

 

Präst 100 %

Välkommen till oss!

LJUNGSKILE FÖRSAMLING  vill erbjuda en öppen gemenskap med budskap om hopp och framtidstro. Församlingen vill vara öppen för människors olikheter och ser kyrkan som en självklar, drivande kraft för ett gott samhälle. Vi vill värna goda relationer, bra dialoger och konstruktiv feedback.

VI SÖKER DIG SOM

  • vill till en församling där vi har ett gott ledarskap och arbetar målmedvetet för att alltid ha en god arbetsmiljö
  • söker en arbetsplats där vi har tydliga uppdrag och hållbar arbetsbelastning
  • söker nya härliga arbetskamrater

HOS OSS FÅR DU VARA KREATIV OCH INNOVATIV I DITT ARBETE MED ATT

  • utveckla arbetet kring dop, dopuppföljning och mötet med familjer
  • arbeta tillsammans med anställda och ideella medarbetare kring gudstjänst och delaktighet

Vi behandlar ansökningar löpande. Skicka ansökan till

ljungskile.forsamling@svenskakyrkan.se eller

Ljungskile församling, Vällebergsvägen 24, 459 30  LJUNGSKILE

Kontaktperson: kyrkoherde Karin Coxner 0737-73 88 25

 

 

Förskollärare 100%, fritidspedagog 70 % och fritidsledare 70 %

Ljungskile församling söker utbildad förskollärare, fritidspedagog och fritidsledare för tillsvidareanställning. Svenska kyrkan i Ljungskile driver två förskolor och ett fritidshem. Verksamheten präglas av upptäckande, lek och lärande. Inspirerande utemiljö med egen odling.

Läs mer här om förskola/fritids

Ansök till förskolechef Maria Alexandersson

maria.alexandersson@svenskakyrkan.se 0522-999 88

Vi behandlar ansökningar löpande.

Tillträde enligt överenskommelse

 

 

Läs mer om Ljungskile församling här

 

 

 Mer om Ljungskile församling

 

UPPDRAG/MISSION


Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. (Ur Kyrkoordning för Svenska kyrkan).

 

GRUNDVÄRDERINGAR


Vi är alla skapade av Gud, värdefulla och unika. Människan är utvald av Gud till att förvalta Guds skapelse. Gud vill att vi ska leva i kärlek till varandra och till honom. Jesus liv och person är ett vägledande föredöme för hur vi ska leva våra liv. Gud är en levande Gud som vill ha personlig relation med varje människa. (Ur Handlingsplan för konfirmandarbetet, Ljungskile församling)

Gud vill gemenskap med varje människa och vi får vila tryggt i Guds famn. Dopet ger utrymme för en tro att växa in i, genom hela livet. I dopet får vi ett löfte från Gud, att vi aldrig är ensamma. (Ur Doppastoral, Ljungskile församling).

 

MÅL


Det övergripande målet är att en majoritet av de boende ser församlingen som en naturlig samlingspunkt i livets olika skiften, för gemenskap, vid fördjupning i livsfrågor, trosfrågor och aktuella samhällsfrågor.

Prioriterade områden är dop, konfirmation, gudstjänst, ideellt engagemang och diakoni. Antalet döpta, konfirmerade och ideellt engagerade samt antalet gudstjänstbesök ska öka. Ledorden i Ljungskile församlings gudstjänstliv skall vara öppenhet, glädje, gemenskap och nyfikenhet. Diakoni är en livshållning grundad i hur Jesus mötte människor, som ska prägla hela Ljungskile församlings verksamhet. (Ur Verksamhetsplan 2016, Ljungskile församling)

VISION


Ljungskile församling

- Är en öppen gemenskap

- Ser Gud i varje människa

- Förmedlar hopp och mening i vår tid

 

(vision för Ljungskile församling, antagen 2016-03-09)