Kristen djupmeditation

Vid sidan av den formulerade bönen har kristna sedan fornkyrkan också praktiserat ordlös bön, kontemplation. Skulle du vara intresserad att vara med?

Kristen djupmeditation

I kyrkans liv har man alltid betonat vikten av en balans mellan vila/bön och arbete. Vid sidan av den formulerade bönen har kristna sedan fornkyrkan också praktiserat ordlös bön, kontemplation, för att nå stillheten bortom tankar och ord.

Meditation är djup vila men inte sömn. Den är en vakenhet och uppmärksamhet som underlättas av den upprättade och samlade kroppshållningen. Många har genom meditationen hittat en väl fungerande stresshanteringsmetod.

Just nu har vi ingen grupp igång. Är du intresserad att vara med framöver? Hör då  av dig till kyrkoherde Karin Coxner, 0522-999 82, karin.coxner@svenskakyrkan.se, så får du veta mera.