Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förskola och fritids

Ljungskile församling driver två förskolor och ett fritidshem

Hemgårdens fritids

Svenska kyrkan i Ljungskile driver Hemgårdens fritidshem i församlingshemmets lokaler i Ljungskile. Vi har 32 barn i åldrarna 6-10 år. Våra öppettider är 6.30-8.00 och 13-18. Vi följer läroplanen för fritidshemmen. Utemiljön ger barnen möjligheter till ett stort urval av lekar. Arbetet under terminen består bl.a av färg, form, pyssel, sång, musik, drama och temaarbete.

Hemgårdens förskola

Hemgårdens förskola har idag 24 barn mellan 1-5 år.Vår verksamhet bedrivs av svenska kyrkan och våra lokaler finns i Ljungs församlingshem i Ljungskile. Vi arbetar efter läroplanen för förskolan. Utemiljön är varierande och inspererar barnen till ett stort urval av lekar. Under terminen arbetar vi bl.a med tema, sång och rörelse, färg och form, matematik, portfolio, trygghet och kamratskap.

prästgårdens förskola

Prästgårdens förskola ligger i den vackra Forshälladalen och drivs av svenska kyrkan. Gruppen har 24 barn i åldrarna 1-5 år. Vi arbetar efter läroplanen för förskolan. Utemiljön inspirerar barnen till ett stort urval av lekar, där vi även lägger ett stort intresse vid naturmaterial. Verksamheten består bl.a av temaarbete, pyssel, färg och form, sång, musik och rörelse, matematik och portfolio

församlingsverksamhet

Läs mer om dop, gudstjänst och grupper för barn och familj

Maria Alexandersson

Maria Alexandersson

Svenska kyrkan, Ljungskile församling

Förskola - fritids, Förskolechef