Välkommen Svenska kyrkan ACT!

Act Svenska kyrkan kämpar för varje människas rätt till ett värdigt liv. Tillsammans gör vi arbetet möjligt.

Söndagen 5 maj byter vårt internationella arbete namn. Det som började med Svenska kyrkans mission i slutet av 1800-talet och Lutherhjälpen efter andra världskriget blir nu Act Svenska kyrkan. 

Namnbytet är en del av en större satsning för att öka kännedomen om Svenska kyrkans internationella arbete.

-  Under de kommande åren behöver vi arbeta intensivt för att det viktiga arbete som vi gör ska bli mer känt. Det behövs för att öka engagemanget och insamlingen, så att vi kan fortsätta att  försvara människors värdighet och rättigheter runt om i världen, säger Erik Lysén.​​

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. 
Men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Just nu är 135 miljoner människor i akut behov av humanitärt stöd. Bakom varje siffra finns en människa.​

Act Svenska kyrkan är tro genom handling. Vi arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Och bärs av visionen om en växande folkrörelse. I Sverige finns vi med tusentals engagerade runt om i församlingar och stift. Globalt har vi ett antal utsända medarbetare och samarbeten med lokala kyrkor och gräsrotsrörelser.

- Vår uppgift är att bygga ihop samhällen – i en tid av polarisering – och vi har kraft att mobilisera för att lyckas, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.