Foto: Johannes Frandsen/IKON

Tro och liv

Samtalsgrupp för vuxna i Mariakyrkan

Pausade verksamheter

Med anledning av smittspridningsläget av Corona-viruset påverkas alla verksamheter i Ljungby pastorat på ett eller annat sätt. De allra flesta mötesplatser och grupper pausas tills vidare. För mer information, kontakta ledaren för gruppen eller ring pastorsexpeditionen, tel 0372-671 10 vardagar kl 9-12.

 

Varannan tisdag kl 18-19 i Mariakyrkan. 

Vi träffas och samtalar kring tro och liv.

Kontakt

Zack Lindahl

Präst Ljungby Maria församling