Foto: Pixabay

Stopp för uthyrning/utlåning av lokaler

I dagsläget hyrs/lånas våra lokaler inte ut för t ex dopkalas och minnesstunder. Det beror såklart på den pågående Coronapandemin och dess restriktioner.

Som kyrka arbetar vi för att minska riskerna och inte bli en plats för smittspridning, utan en plats där man under trygga former kan möta Gud och varandra. Många av de verksamheter som i vanliga fall pågår i våra församlingshem sker därför nu utomhus, digitalt, eller på ett annat sätt. En del verksamheter är satta på ”paus”. Dopkalas och minnesstunder behöver därför under pandemin också ske i mindre sammanhang. Vi ber om förståelse för detta.