Öppen förskola Annerstad

Öppna förskolan är en mötesplats där du kan träffa andra barn och vuxna. Det krävs ingen inskrivning eller anmälan och den är avgiftsfri.

Pausade verksamheter

Med anledning av smittspridningsläget av Corona-viruset påverkas alla verksamheter i Ljungby pastorat på ett eller annat sätt. De allra flesta mötesplatser och grupper pausas tills vidare. För mer information, kontakta ledaren för gruppen eller ring pastorsexpeditionen, tel 0372-671 10 vardagar kl 9-12.

 

Dag och tid: Måndagar kl 9.30–12.00
Plats: Annerstads kyrkskola

Du och ditt barn behöver inte vara medlemmar i Svenska kyrkan, eller kristna, för att delta i Svenska kyrkans verksamhet.

 

Ledare

Maggan Rydh

Ljungby pastorat

Församlingsassistent Angelstad, Annerstad, Torpa församlingar