Öppen förskola Annerstad

Släpp allt hemma och kom till en plats där du och ditt barn kan har roligt och samtidigt träffa andra föräldrar och barn runt omkring din landsbygd.

När du kommer till församlingshemmet ”kyrkskolan” så kommer vi samlas i stora salen och sitter tryggt mellan varandra. Där kommer vi att fokusera just på ditt barn och vi sitter i en ring.  Vi sjunger en namnsång och andra olika sånger.
Det är viktig att barnet och föräldern ska känna sig trygga och sedda.   

När vi träffas första gången blir det väldigt enkelt och att vi tittar på lokalen och alla leksaker och självklart blir det fika!

Mot slutet knäpper vi händerna och tänder ljuset och ber ”Gud som haver barnen kär ”.

Jag som leder gruppen öppna förskolan i Annerstad heter Emma Nilsson är 34 år och har två barn som snart är 2 – 4 år. Som småbarnsföräldrar är det mycket som ska hinnas med. Men det som man har missat nu under pandemin är gemenskap med andra människor. Det är sådant som man kan ta igen. Jag har varit ledare i barn och ungdoms arbete i Ljungby Pastorat ett bra tag.

Dag och tid: Onsdagar kl 9.30–11.30 (drop-in första halvtimmen) 
Plats: Annerstads kyrkskola

Du och ditt barn behöver inte vara medlemmar i Svenska kyrkan, eller kristna, för att delta i Svenska kyrkans verksamhet.