Magdalenakören Mariakyrkan

Magdalenakören är en kör för de allra minsta barnen mellan fyra och sex år och har som särskilt uppdrag att sjunga på våra dop i Mariakyrkan.

Verksamhet med begränsning

Denna verksamhet pågår som vanligt, i enlighet med  rådande bestämmer från Region Kronoberg. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagare om detta överskrider rekommendationerna. 

Vid verksamheter för barn- och unga så kan detta innebära att vuxna får hämta och lämna men inte närvara. 

Har du fler frågor så ring verksamhetsledaren. 

Ålder: 4–6 år
Dag och tid: Tisdagar kl 15.30–16.00
Plats: Mariakyrkan

Vi har utgångspunkt i barnens röster och dess utveckling. T ex är det extra noga med vilka tonarter vi väljer. Barns röster behöver inte på samma vis som vuxnas värmas upp men däremot behöver de här sångarna hjälp med koncentrationen.

Vi märker mycket tydligt att barnen som sjunger i kören även tycker det är lättare att prata eller agera inför andra människor. Alltså en träning för hela den lilla människan.

Vi träffas en gång i veckan och sjunger 30min och sedan fikar vi tillsammans. En del barn stannar själva hos oss i kören medan föräldrarna fikar i vårt café medan andra vill ha med de vuxna.

Ledare

Johan Sjöö

Johan Sjöö

Ljungby pastorat

Församlingsmusiker, Barn- och ungdomsmusiker