Kyrkoval 2021 - Demokrati i kyrkan

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre, som är kyrkobokförda i en församling i Sverige, kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Här hittar du information om hur och var du röstar och övergripande information om nomineringsgrupper och kandidater i valet.

Söndag den 19 september 2021

De flesta människor i Sverige har någon gång i livet kontakt med Svenska kyrkan.

Öppna kyrkor och församlingslokaler
I Ljungby pastorat finns nio kyrkor och ett gravkapell som inbjuder till gudstjänst och besök. Varje söndag firas gudstjänst i flera av kyrkorna dit alla är välkomna. Flera av kyrkorna hålls också öppna dagtid för den som vill göra ett besök och kanske bli stilla en stund eller tända ett ljus. I anslutning till kyrkorna finns församlingslokaler för verksamhet och samkväm.

Där människor möts
I församlingarna finns många olika verksamheter som riktar sig till människor i livets olika skeden. Till verksamheterna hör t ex Babymassage och öppen förskola för de minsta barnen, grupper för barn som börjat skolan, träffar och häng för ungdomar samt mötesplatser i olika former för vuxna. För den musikintresserade finns en stor bredd av körer för olika åldrar att vara med i.

Diakoni som är till för alla
Runt om i världen och i vår närhet finns människor som är i behov av stöd och hjälp. Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Alla människor drabbas någon gång i livet av en kris, liten eller stor. Svenska kyrkans personal är vana att möta människor i kris. Präster och diakoner har stor erfarenhet av att lyssna och samtala om de svårigheter som kan komma i livet.

Som medlem i Svenska kyrkan…

  • Har du möjlighet till dop, konfirmation, vigsel och begravning i Svenska kyrkans ordning.

  • Bidrar du till att bedriva verksamhet inom Svenska kyrkan.

  • Är du med och stöttar Svenska kyrkans arbete för att hjälpa utsatta och krisdrabbade människor i Sverige och utomlands.

  • Hjälper du till att bevara kyrkobyggnader och föra dess kulturarv vidare.

Din röst är viktig

För att kunna fira gudstjänst, bedriva verksamhet och hjälpa människor behövs resurser, mänskliga och ekonomiska. Det är du, som genom din röst, avgör vilka som skall styra över dessa resurser.

Kyrkovalet brukar kallas det glömda valet och visst, det är ju sant när man ser på hur många som verkligen går och röstar. Men måste det alltid vara så? Tänk om vi i vårt pastorat kunde ändra på den saken och ta oss till vallokalen och tycka till. Det är ju så man kan göra sin röst hörd.

Här kan du rösta

På röstkorten, som kommer att skickas ut senast 18 dagar före valet, framgår det var vallokalen i din församling finns och när den är öppen.

Du kan även välja att förtidsrösta och det går att göra på pastorsexpeditionen i Ljungby.

Valnämnden i Ljungby pastorat önskar er alla välkomna till vallokalerna.

Sidor på Svenska kyrkans webb om Kyrkovalet 2021