Foto: Maria Nilsson/Ljungby pastorat

Kyrkoherden har ordet

Vår kyrkoherde Axel Fors informerar och delger sina tankar.

Ingenting är heligt längre! Eller? 

Kyrkoherden har ordet - ur kyrkposten nr 2, 2021

En av de stora händelserna i en människas liv är att få vara med när en ny människa kommer till världen. Att få hålla sitt nyfödda barn i sin famn gör man med vördnad inför livets storhet. Allt finns där i den nya lilla människan, om än bara i lite mindre format. Livet är en gåva från Gud. Det är heligt. Kanske märks det extra särskilt där, minuterna efter ditt barns födelse. Det som är heligt gör man inte hur som helst med. 

Det är annars inte på många ställen idag som något tillåts vara heligt. Nej, allt ska vara så vanligt som möjligt. En bra präst ska helst vara som folk är mest, så att det inte märks att han eller hon är just präst. Visst pratar vi ibland själva om att ”du inte alls behöver vara särskilt annorlunda bara för att du är kristen”, när vi försöker ”sälja in” kristen tro inför andra. Och en bra gudstjänst, inbillar vi oss, är den som är så vardaglig och lättsam som möjligt, inte så där högtravande och ”högkyrklig” (trots att ordet högkyrklig egentligen betyder nåt helt annat).
Men, ursäkta, om ingenting får vara heligt längre, om allt bara ska vara så vanligt som möjligt, vad är det då för vits med den kristna tron och vår kyrka? Har vi svenskkyrkligt kristna i Sverige av idag fått så dåligt självförtroende! Det är faktiskt totalt annorlunda att vara kristen i Sverige idag. Men det är nåt vi ska vara stolta över!

Annorlunda att vara kristen

Det fanns en tid, även om det börjar bli mer än ett halvt sekel bort, då det näst intill var synonymt att vara svensk och att tillhöra det som idag kallas Svenska kyrkan. Även om en del av oss minns denna tid så är det bara att konstatera att
det var bra länge sedan nu. Majoritets-
kulturen i Sverige är inte kristen. Fråga bara vilken kristen tonåring i skolan som helst. Att vara kristen sticker ut. Det kan vara riktigt kämpigt. Det är annorlunda att vara kristen!

Andra kristna i vårt land vet att de minsann är mycket annorlunda. Det är många av dem rent av stolta över! Katoliker, ”frikyrkliga”, assyriska och ortodoxa kyrkor m fl vet att de inte tillhör majoritetskulturen i vårt land. De har i den svenska historien fått kämpa för att ens få finnas till. För 150 år sedan var det knappt ens lagligt att tillhöra dessa kyrkor här. Dessa kyrkor har i sitt DNA att de är annorlunda och sticker ut. De vet att de har något heligt, nåt speciellt, nåt fantastiskt att värna, som de håller i sina händer. Livet med Jesus i tro är helt annorlunda än livet utan Jesus och tron på honom. Tron på Jesus förändrar människor. Precis som det förändrar en man och en kvinna när de blir föräldrar. Inte minst förändrar det våra prioriteringar i livet. Livet är heligt! Tron är helig!

Helig istället för vanlig

Tänk om vi inte skulle sträva efter att vara så vanliga som möjligt utan efter att vara så heliga som möjligt! Tänk om vi skulle börja ta det som ett nederlag om det inte märks på oss att det är annorlunda att vara kristen! Tänk om det skulle märkas tydligt på prästen att han eller hon är just präst och lever ett kristet liv i bön och handling! Tänk om vi skulle visa hur bra det är att vara annorlunda när vi vill ”sälja in” kristen tro! Det är ju bra att värna livet. Det är ju bra med förlåtelse och att stå emot synd och ondska. Det är ju bra att prioritera och fira gudstjänst söndag förmiddag. Tänk om vi strävade efter att få uppleva helighet i gudstjänsten och inte vardaglighet!

För tänk, när du står där med det lilla nattvardsbrödet i din hand, så håller du i Jesus själv! Han som offrat sig för dig, han som förlåter dig. Han som vill ge dig evigt liv. Det är inte vardagligt. Det är heligt! Det är en gåva från Gud. Och det vill man inte göra hur som helst med.

För tänk, när du står där med det lilla nattvardsbrödet i din hand, så håller du i Jesus själv!

Axel Fors, kyrkoherde

Kyrkklockorna: Ett välsignat oväsen!

Kyrkoherden har ordet - ur kyrkposten nr 1, 2021

Ibland hör människor som reagerat på olika sätt på klockringningen från våra kyrkor av sig till mig. Såhär i orostider är många extra glada för att klockorna ringer. De visar att bönen pågår ständigt och att det kanske är viktigare än på länge att be för vårt samhälle och vår värld.

Ibland hör folk av sig med andra reaktioner. En undrade t.ex. oroligt om det varit nåt fel på våra klockor eftersom de ringer så ofta(!) Men det är inte fel på våra klockor. Den förutfattade meningen om att kyrkan är tom nuförtiden, är just bara en förutfattad mening. Det händer faktiskt saker i våra kyrkor på alla dessa tider som föranleder klockringning. Våra kyrkor fylls i vanliga fall med folk på många olika tider, till flera olika saker. Kyrkan är inte alls tom. Inte ens i pandemitid slutar klockorna att ringa, då gudstjänst firas troget, även om flera följer den digitalt.

VARFÖR RINGER KYRKANS KLOCKOR?

1. Klockorna kallar till gudstjänst. – Lyssnar du noga hör du att de sjunger: Kom, kom, kom…

2. Klockorna uppmanar till vila. - Lördagar kl.18 ringer klockorna in vilodagen. Innan folk fick ledigt på lördagar var detta signalen till bygden att nu är det dags att lägga ner arbetet och helga vilodagen. Klockorna ringer och till och med tv sänder troget helgmålsbönen, också 2021.

3. Klockorna ringer för de avlidna. Själaringning. – Förr var det ett sätt att tala om för bygden att någon hade dött. Ringningen är också en bön för att Gud ska ta hand om den avlidne och en tacksägelse för den avlidnes liv.

RELIGION - INTE EN PRIVATSAK

Men ibland är folk som hör av sig arga. En som tog kontakt hade blivit väckt av klockklangen på juldagens morgon, när det ringde till julotta. Vederbörande vill slippa ”oväsendet” från kyrkan.

De finns dessvärre allt fler som, likt sjusovaren på juldagsmorgonen, vill att kyrkans klockor ska tystna för att de stör. Visst, klockringning i sig är inte det viktigaste kyrkan gör. Men det finns också en allvarlig sida av det här. Uppfattningen om att religion ska vara en privatsak breder ut sig allt mer. Det är en allvarlig utveckling i Sverige då det leder till att fler menar att kyrkan inte ska få märkas i det offentliga rummet. Gudstjänsten kan man låta bli att komma på om man inte vill vara med, men klockornas klang kommer man inte undan. Men kristen tro är inte någon privatsak, utan en tillsammanssak. Gud har ett ärende till hela världen och kallar oss att vara kristna och leva ut vår tro tillsammans. Och framför allt: den kristna tron och kristna människor är en aktiv del av det svenska samhället 2021. Att försöka tysta och gömma undan människor och tro på det här viset är inte värdigt en demokrati.

LJUD I DET OFFENTLIGA RUMMET

Kyrkans klockor är ju inte det enda ljudet i det offentliga rummet i Sverige. Ljud är tillåtet vid olika tillfällen, också på udda tider där vissa människors sömn störs. Ett exempel är nyårsfyrverkerier mitt i natten. Andra exempel är trafikbuller eller idrottstävlingar som t.ex. fotbollsmatcher och motortävlingar. Den som bosätter sig i närheten av en kyrka, en motorbana eller idrottsplats får räkna med att höra ljud från det. Kyrkan är en del av både samhället och ljudbilden i Sverige. Det har kyrkan varit de senaste dryga 1000 åren också i våra bygder. Hela denna tid har kyrkklockor ringt och förkunnat Guds och den kristna trons närvaro i Sverige.

Det är faktiskt bra om klockorna stör. För det är ett välsignat oväsen som finns för att väcka oss och påminna oss om att det faktiskt finns ett högre syfte med vår tillvaro än att äta, jobba, sova och dö. Nämligen: Syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Nådens helge Ande vill störa din sömn. Salig är du, om du vaknar.

ur psalm 265 i psalmboken

Arkiverade sidor