Konfirmationen

Konfirmationstiden ger oss en möjlighet att få diskutera och samtala kring de livsfrågor som vi bär på och sätta dem i relation till kristen tro. Vem är jag? Vad ska jag göra med mitt liv?

Att vara tonåring är inte alltid så lätt. Man brottas ständigt mellan viljan att vara barn och samtidigt vilja visa sig vuxen. Man söker friheten, självständighet och bekräftelse från vuxenvärlden. Man måste börja ta ställning till hur man ska leva sitt liv och i alla dessa funderingar är det kyrkans uppgift att möta ungdomarna.

Det är här konfirmationen kommer in...

Konfirmationstiden ger oss en möjlighet att få diskutera och samtala kring de livsfrågor som vi bär på och sätta dem i relation till kristen tro. Vem är jag? Vad ska jag göra med mitt liv?

Genom att delta i gudstjänster och lära oss lite om kyrkans och församlingens frågeställningar förbereder vi oss för konfirmationen. Den högtidliga konfirmationsgudstjänsten bekräftar sedan dopet.

KONFA23

Vill du upptäcka livets stora mysterium? Nu kan du anmäla dig till konfirmandläsning 2022-2023.

Konfirmeras som vuxen

Möjlighet finns att konfirmeras som vuxen.