Meny

Konfirmandgrupper

Svenska kyrkan i Ljungby erbjuder olika konfirmandgrupper och olika tider, allt för att det ska finnas en grupp som fungerar för dig. Du behöver inte välja gruppen som finns i ”din församling” utan välj den som passar bäst.

1. Vardagsgrupp med musikprofil

Start: September 2020. Ledare: Jörgen Eklund och Johan Sjöö
Vi samlas efter skolans slut på torsdagar i Ljungby församlingshem. Efter fika tar vi upp olika ämnen tillsammans. Vi deltar i höstens gemensamma upptaktsläger och har ett större läger på våren. Konfirmation i maj 2021.

2. Sommargrupp

Start: September 2020. Ledare: Axel Fors, Johan Sjöö och Ester Fjellander.
Vi träffas några söndagar per termin samt de sista veckorna på sommarlovet. En av dessa sommarveckor åker vi till Walsingham i England. De andra två veckorna träffas vi varje vardag på hemmaplan i Mariakyrkan. I höst deltar vi också i det gemensamma upptaktslägret. Konfirmation i augusti 2021. Maximalt antal deltagare: 20.

3. Helggrupp

Start: September 2020. Ledare: Zack Lindahl och Mia Svensson
Vi träffas ungefär var tredje söndag under höst- och vårterminen, i anslutning till söndagens mässa i Mariakyrkan. På hösten deltar vi i det gemensamma upptaktslägret. På våren hålls ett helgläger. Konfirmation under våren 2021.

Bild: Ljungby pastorat

4. Angelstad – Annerstad – Torpa: Helggrupp

Start: September 2020. Ledare: Mattias Fjellander m fl
Vi kommer igång runt månadsskiftet augusti–september. Vi träffas för konfirmandlektion 1–2 söndagar i månaden i anslutning till gudstjänsten i någon av kyrkorna. En fredag i månaden blir det också lektion som inledning till ungdomskväll i sockenstugan i Angelstad. Vi är med på det gemensamma upptaktslägret i början av höstterminen, och vi planerar för att åka med segelbåten Elida under våren 2021. Konfirmation i maj 2021.

5. Lidhult – Odensjö – Vrå: fredagsgrupp

Start: September 2020. Ledare: Anna Lindén m fl
Vi kommer igång runt månadsskiftet augusti–september. Vi träffas varannan fredag efter skolan och under några söndagar, då gudstjänsten är schemalagd. Vi är med på det gemensamma upptaktslägret i början av höstterminen, och vi planerar för att åka med segelbåten Elida under våren 2021. Konfirmation under pingsthelgen 2021.