Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Ljungby pastorat Besöksadress: Kyrkogatan 3, 34135 LJUNGBY Postadress: Box 4, 34121 LJUNGBY Telefon:+46(372)67100 E-post till Ljungby pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Konfirmandgrupper

Svenska kyrkan i Ljungby erbjuder olika konfirmandgrupper och olika tider, allt för att det ska finnas en grupp som fungerar för dig. Du behöver inte välja gruppen som finns i ”din församling” utan välj den som passar bäst.

1. Ljungby: Vardagsgrupp

Vi samlas efter skolans slut på torsdagar i det nya församlingshemmet intill stora kyrkan i Ljungby. Efter fika tar vi upp olika ämnen tillsammans. Vi deltar i höstens gemensamma upptaktsläger och har ett större läger på våren. Maximalt antal deltagare 20. Konfirmation i maj 2019.

2. Ljungby Maria: Sommargrupp

Vi träffas i Mariakyrkan några söndagar per termin samt i slutet av de tre sista veckorna på sommarlovet. En av dessa sommarveckor åker vi till Walsingham i England. De andra två veckorna träffas vi varje vardag i Mariakyrkan. I höst deltar vi också i det gemensamma upptaktslägret. Maximalt antal deltagare 20. Konfirmation i augusti 2019.

3. Ljungby Maria: Helggrupp

Vi träffas i Mariakyrkan ungefär var tredje söndag under höst- och vårterminen, i anslutning till söndagens mässa. På hösten deltar vi i det gemensamma upptaktslägret och på våren ett läger under Kristi himmelfärdshelgen 30 maj–1 juni. Maximalt antal deltagare 20.
Konfirmation under pingsthelgen 2019.

Axel Fors

Axel Fors

Ljungby pastorat

Kyrkoherde

Mikael Löwegren

Mikael Löwegren

Ljungby pastorat

Präst Ljungby Maria församling

Yvonne Andersson

Yvonne Andersson

Ljungby pastorat

Diakoniassistent Ljungby Maria församling

Maria Svensson

Ljungby pastorat

Församlingsassistent Ljungby Maria församling

Bild: Ljungby pastorat

4. Angelstad – Annerstad – Torpa: Helggrupp

Vi kommer igång runt månadsskiftet augusti-september. Vi träffas för konfirmandlektion 1-2 söndagar i månaden i anslutning till gudstjänsten i någon av kyrkorna. En fredag i månaden blir det också lektion som inledning till ungdomskvällen i sockenstugan i Angelstad. Vi är med på det gemensamma upptaktslägret i början av höstterminen, och åker med segelbåten Elida sista helgen i april 2019. Konfirmation i maj 2019. 

Om det blir god uppslutning genomför vi båda landsbygdsgrupperna. Blir det bara en grupp sammanlagt blir det detta läsår i första hand AAT-gruppen som genomförs.

Mattias Fjellander

Mattias Fjellander

Ljungby pastorat

Präst Angelstad, Annerstad, Torpa församlingar

Maggan Rydh

Ljungby pastorat

Församlingsassistent Angelstad, Annerstad, Torpa församlingar

5. Lidhult – Odensjö – Vrå: Vardagsgrupp

Vi kommer igång runt månadsskiftet augusti-september. Vi träffas till lektion i Lidhult på tisdagseftermiddagar. Vi ansluter till ungdomskvällarna i Lidhult en fredag i månaden. Vi är med på det gemensamma upptaktslägret i början av höstterminen, och åker med segelbåten Elida sista helgen i april 2019. Konfirmation i maj 2019. 

Om det blir god uppslutning genomför vi båda landsbygdsgrupperna. Blir det bara en grupp sammanlagt blir det detta läsår i första hand AAT-gruppen som genomförs.

Mattias Fjellander

Mattias Fjellander

Ljungby pastorat

Präst Angelstad, Annerstad, Torpa församlingar

Emma  Nilsson

Emma Nilsson

Ljungby pastorat

Församlingspedagog