Foto: Ikon

Konfirmandgrupper

Svenska kyrkan i Ljungby erbjuder olika konfirmandgrupper och olika tider, allt för att det ska finnas en grupp som fungerar för dig. Du behöver inte välja gruppen som finns i ”din församling” utan välj den som passar bäst.

1. Vardagsgrupp med musikprofil

Start: September 2021. Ledare: Jörgen Eklund och Johan Sjöö
Vi samlas efter skolans slut på torsdagar i Ljungby församlingshem. Efter fika tar vi upp olika ämnen tillsammans. Vi deltar i höstens gemensamma upptaktsläger och har ett större läger på våren. Konfirmation i maj 2022.

2. Sommargrupp

Start: September 2021.
Vi träffas några söndagar per termin samt de sista veckorna på sommarlovet. En av dessa sommarveckor åker vi på läger. I höst deltar vi också i det gemensamma upptaktslägret. Konfirmation i augusti 2022.

3. Helggrupp

Vi träffas ungefär var tredje söndag under höst- och vårterminen, i anslutning till söndagens mässa. På hösten deltar vi i det gemensamma upptaktslägret och på våren ett några dygns läger. Konfirmation under våren 2020.

Foto: Ljungby pastorat

4. Angelstad – Annerstad – Torpa – Lidhult – odensjö – vrå: Helggrupp

Vi kommer igång runt månadsskiftet augusti-september. Vi träffas på fredagar efter skolan och vissa söndagar efter gudstjänsten. Vi är med på det gemensamma upptaktslägret i början av höstterminen, och åker med segelbåten Elida under våren 2022. Konfirmation i maj 2022.