Förtroendevald och ledning

Som förtroendevald får du bidra i den demokratiska processen för kyrkans nutid och framtid. Dessutom får du erfarenheter och kunskaper som utvecklar dig. Tillsammans med församlingens medlemmar och medarbetare verkar ni för en öppen och tydlig kyrka.