Foto: Johannes Frandsen / Ikon

Diakonigruppen

En grupp för dig som vill göra en medmänniska glad genom ett besök eller vara värdinna/värd vid gudstjänster på äldreboende. 

Kyrkans sociala arbete kallas för diakoni och det handlar om att omsätta evangeliet i handling och att förmedla Guds kärlek i omsorg om medmänniskan. Det sker genom delaktighet; med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Jesus mötte och lyssnade i respekt på föraktade, sjuka och drabbade människor och så möter kyrkan våra medmänniskor genom diakoni.

I Mariakyrkan finns en diakonigrupp som genom delaktighet, respekt och ömsesidighet ser och bekräftar varje person vi möter. Det kan ske på olika sätt: genom hembesök, att vara värd/värdinna vid gudstjänster och sångstunder på Ljungbys servicehus samt vid andra diakonala sammanhang.

Det finns tusen och ett sätt att visa att Gud älskar alla människor. Gud har inga andra händer än dina och mina. Du är varmt välkommen att komma med i Mariakyrkans diakonigrupp. Liksom Gud behöver vi dina händer!

Dag och tid: En måndag varannan månad  kl 14.00-15.00 (annonseras i kalendern på hemsidan, affisch och tidning) 
Plats: Mariakyrkan