Foto: Magnus Aronsson / Ikon

Bönegrupp Ljungby

En bärande gemenskap som hjälp för att fördjupa din kristna tro

Pausade verksamheter

Med anledning av smittspridningsläget av Corona-viruset påverkas alla verksamheter i Ljungby pastorat på ett eller annat sätt. De allra flesta mötesplatser och grupper pausas tills vidare. För mer information, kontakta ledaren för gruppen eller ring pastorsexpeditionen, tel 0372-671 10 vardagar kl 9-12.

 

Du, som läser detta, längtar kanske efter att vara med i en bönegrupp, en bärande gemenskap som hjälp för att fördjupa din kristna tro och vara en medarbetare med Guds nåd, det som är varje kristens djupaste kallelse.

Vi möts i sakristian efter kvällsmässan varannan torsdag och därefter har vi tillbedjan inför Jesus.

Vi är en öppen grupp. Kom när du kan, vill och behöver.  

Dag och tid: Torsdagar udda veckor kl 17.45–18.30.
Plats: Ljungby kyrka (sakristian)

Kontakt