Barn-vuxna Mariakyrkan

För barn i åldrarna 0–6 år tillsammans med förälder.

Pausade verksamheter

Med anledning av smittspridningsläget av Corona-viruset påverkas alla verksamheter i Ljungby pastorat på ett eller annat sätt. De allra flesta mötesplatser och grupper pausas tills vidare. För mer information, kontakta ledaren för gruppen eller ring pastorsexpeditionen, tel 0372-671 10 vardagar kl 9-12.

 

Ålder: 0–6 år 
Dag och tid: Måndagar kl 9.00–11.00
Plats: Mariakyrkan

Ledare

Maria Svensson

Ljungby pastorat

Församlingsassistent Ljungby Maria församling