Arbetskretsen Mariakyrkan

Pausade verksamheter

Med anledning av smittspridningsläget av Corona-viruset påverkas alla verksamheter i Ljungby pastorat på ett eller annat sätt. De allra flesta mötesplatser och grupper pausas tills vidare. För mer information, kontakta ledaren för gruppen eller ring pastorsexpeditionen, tel 0372-671 10 vardagar kl 9-12.

 

Dag och tid: Träffas en gång i månaden kl 18.00 
Plats: Mariakyrkan

Kontakt

Anita Westroth

Mobil: 070-635 39 75