Arbetskretsen Mariakyrkan

Dag och tid: Träffas en gång i månaden kl 18.00 
Plats: Mariakyrkan

Kontakt

Anita Westroth

Mobil: 070-635 39 75