Linköpings stift

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon: +46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tystnadsplikt, anmälningsskyldighet och registerkontroll


En präst har absolut tystnadsplikt

Prästen har absolut tystnadsplikt när du biktar dig eller ber om enskild själavård. Den absoluta tystnadsplikten innebär att en präst inte för någon, någonsin får avslöja något som framkommit vid bikt eller enskild själavård, och heller inte får nämna att samtalet har ägt rum.
Kyrkoordningen 31 kap 9 §.

En diakon har tystnadsplikt

Diakonen har tystnadsplikt vid enskild själavård. Till skillnad från en präst kan en diakon frångå tystnadsplikten när den som begärt själavård medger att uppgifter lämnas ut och när diakonen har ålagts att uttala sig under ed. 
Kyrkoordningen 32 kap 9 §.

Läs mer om Kyrkoordningens regelverk

Anmälningsskyldighet

Hur anmäler jag?

Den som i kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd är skyldig att genast anmäla detta till socialnämnden. Kyrkoordningen 54 kap 13a §.

Anmälningsskyldighet innebär en skyldighet att ingripa vid misstanke om att barn far illa.

Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

Lagen om registerkontroll gäller när Svenska kyrkan erbjuder anställning, uppdrag eller praktiktjänstgöring för direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år. Utdrag ur belastningsregistret är ett instrument för att motverka sexuella övergrepp. Alla yrkeskategorier omfattas av lagen.

Det är viktigt att församlingen har säkra rutiner när det gäller ideella medarbetare som engageras i verksamheter där de har direkt och regelbunden kontakt med barn. Rutiner bör även finnas vid rekrytering av ideella/arvoderade medarbetare till läger, feriearbete osv.

Läs mer om detta på Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation

Som anställd i Svenska kyrkan förväntas att man följer kyrkoordningens bestämmelser om anmälningsskyldighet och förbud mot att röja uppgifter.

Församlingar rekommenderas att utnyttja möjligheten att låta frivilligarbetare skriva på en förbindelse om att följa kyrkoordningens bestämmelser om anmälningsskyldighet och förbud mot att röja uppgifter.

Blanketten hittar du i verktygslådan för tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

Förbindelse om tystnadsplikt för frivillig medarbetare