Foto: Emanuel Eriksson

Tidigt samråd kring vindkraft

Just nu undersöker Linköpings stifts prästlönetillgångar möjligheten att bygga vindkraft i ett område cirka 3 km öster om Ryningsnäs i Hultsfreds kommun. I området finns sedan 2009 två vindkraftverk byggda av Vattenfall.

Tidigt samråd med anledning av FSC-certifiering

Linköpings stifts prästlönetillgångar äger fastigheten Ryningsnäs 1:41 i Hultsfreds kommun och undersöker nu tillsammans med företaget BayWa r.e. Nordic AB möjligheten att låta utveckla vindkraft i ett område beläget cirka 3 kilometer öster om Ryningsnäs i Hultsfreds kommun (se karta längre ned).

Eftersom Linköpings stifts prästlönetillgångar är FSC-certiferade inleds arbetet med ett tidigt samråd innan projekteringsarbetet för vindkraft kan börja, i enlighet med FSC-standard för skogsbruk i Sverige.

Syftet med tidigt samråd är att möjliggöra för berörda intressenter, som lokalbefolkning, att få information om och framföra synpunkter på eventuell vindkraftsutbyggnad innan arrende- och nyttjanderättsavtal tecknas med markägare. I detta projekt sker det genom information på BayWa r.e. Nordics och Linköpings stifts hemsidor, samt genom annons i Vimmerby Tidning.

SYNPUNKTER OCH FRÅGOR
Synpunkter och frågor kan lämnas helst skriftligen via epost eller brev. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

Inkomna synpunkter och frågor kommer redovisas i den samrådsredogörelse som finns med i den tillståndsansökan som kommer lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen.

TILLSTÅNDSPROCESSEN ENLIGT MILJÖBALKEN
Ett miljötillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län kommer att krävas för att eventuellt kunna uppföra och driva en vindkraftpark. Förberedning och prövning av ansökan är en lång process, som omfattar en avvägning av vindkraftverkens förväntade miljöpåverkan mot olika enskilda och allmänna intressen. Det inkluderar samråd med myndigheter och allmänhet, en rad olika utredningar och inventeringar av fågelarter, naturvärden och kulturmiljö, samt beräkningar av ljudpåverkan och skuggor från vindkraftverken vid eventuella närbelägna fastigheter.

VAD ÄR FSC?
FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna. De som deltar i FSC vill frivilligt bidra till detta.

Läs mer om FSC:s riktlinjer för vindkraftsetablering

Läs mer om vindkraftprojektet på BayWe r.e. Nordics hemsida

Kontakt

Projektledare Benjamin Berg
benjamin.berg@baywa-re.com
072 401 38 26

Postadress:
BayWa r.e. Nordic AB
Att: Benjamin Berg
Frihamnsallén 8 | 211 20 Malmö