Foto: Martin Kemi

TeoWalk – fördjupning för församlingspedagoger, start 23–24 augusti 2023

TeoWalk är miniserier med teologisk, pedagogisk fördjupning för församlingspedagoger. "Den som har rest långt har något att berätta om längtan, svek, övergivenhet. Men också nystart, oväntade vändningar och – inte minst – hopp!"

Kanske har du lyssnat på TedTalk – ideas worth spreading, miniföreläsningar med en kunnig och engagerad gäst kring ett aktuellt ämne tillgängligt på internet. Kanske har du också stött på Umeå pastorats TeoTalk – teologi på max 18 min.

TeoWalk är då Linköpings stifts nya serier med teologisk pedagogisk fördjupning, för utbildade församlingspedagoger. Denna första serie har fått namnet "Den som har rest långt har något att berätta". Sven-Erik Fjellström är vår gästmedverkande. Lyssna, möt och dela genom berättelser om längtan, svek, övergivenhet. Men också nystart, oväntade vändningar och – inte minst – hopp!

Sven-Erik Fjellström berättar om sina tankar inför kursen

Foto: Sanna Eriksson

Vem är du?
Jag är präst och timlärare på SKUI, Svenska kyrkans utbildningsinstitut, har stort intresse för pedagogik och hur vi kan använda bibelns berättelser. Jag deltar i samtalsgrupper kring bibeln, leder gudstjänst ibland och ideella arbetsuppgifter. Jag har bland annat arbetat som präst i Zimbabwe under sex år ”den miljö som hjälpte mig att hitta tillbaka till många av bibelns berättelser”. Jag har skaffat mig en bibel med extra breda marginaler där jag kan skriva in någon tanke efter att ha läst och samtalat med andra.

Vilka är dina förväntningar inför den här kursen?
- Först, tack för att jag jag får vara med på denna resa! Med det här upplägget bör vi ha förutsättningar att verkligen kunna göra det till en resa där vi delar och lär av varandra.

”Den som har rest har något att berätta…”
Oavsett vem som gav oss det här ordspråket så ligger det så mycket i det. Själv lägger jag betoningen på både resan och berättelsen. Jag tänker så här:
Som människor reser vi, hela tiden, varje dag. Ett av de stora privilegier vi har som kyrka (inte minst som församlingspedagoger) är att vi får möta människor just i deras berättelser. Barn, unga, vuxna – alla bär de på berättelserna om sina liv.

Idag har vi hamnat i ett läge då vi lätt betonar att människor har tappat bibelns berättelser, att de inte längre ”kan”. Att vi måste lägga pedagogiskt krut på att lära dem. Jag tror vi behöver vidga perspektivet. Många av er församlingspedagoger har stött på den katolske pedagogen Thomas Groome, som betonar just detta. Lyssna först in vad människor berättar – och möt dem genom att dela några av berättelser vi har i bibeln. Berättelser som längtan, svek, övergivenhet. Men också nystart, oväntade vändningar och – inte minst – hopp!

I den här kursen ska vi vandra genom några av bibelns berättelser, med glasögon av hopp. Vi ska pröva begreppet ”aktivt hopp”. Som församlingspedagoger använder ni ju redan många av dessa berättelser i era grupper. Men här kommer också en del mindre kända. Nu ska vi sätta i dem alla i den större berättelsen.  Men, vi ska också stanna till och samtala om de frågor som kommer på köpet. Vad hände med kaninerna som inte fick komma med på arken? Vilka bilder av Gud lyfter eller undviker vi? Vad säger berättelsen om David och Goljat (också)? Och vad gör vi med Jesus? Är han svaret, eller kanske lika mycket frågan till våra liv? Vi varvar alltså berättelserna med övergripande frågor. Vi använder förstås bibeln, men vi tänkte också stanna till vid vilka livsberättelser vi möter i till exempel film och musik. Som församlingspedagog bidrar du med underlaget!

Fakta

Tid och plats:
23-24 augusti 2023 9-15 på Vårdnäs
12 september 9-11.30 digitalt
25 september 9-11.30 digitalt
12 oktober 9-15 i Linköping

Kostnad: 1800 kr

Målgrupp: Församlingspedagoger, med församlingspedagogutbildning

Antal platser: 15 

Anmälan: Senast 20 juni via denna länk

Kursadministration och avbokningsregler