Sverigedemokraterna

1. Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet i september?
Vi vill ge Svenska kyrkan ro att vara just en kristen kyrka, det vill säga inte politisera kyrkan utan arbeta med att värna om vår kristna tro och sprida guds ord i samma tradition som varit. Vår intention är att arbeta för att hålla den vänsterliberala linjen borta från kyrkans göromål. Samtidigt ser vi vikten av att stötta våra församlingar i deras viktiga arbete framöver med just betoning på gudstjänst, mission, diakoni och utbildning.

2. Vilken är den viktigaste frågan för Linköpings stift de kommande fyra åren?
Att arbetet med att behålla våra medlemmar utökas och förstärka våra församlingars kraft att finnas tillgängliga så mycket det bara är möjligt.

3. Vad är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför, och vad vill ni göra åt den?
Största utmaningen är att behålla våra medlemmar samt att få fler intresserade av just dopet, i dopet riktas löftet till den som vi högt och tydligt nämner vid sitt namn. Löftet att Gud är med alla dagar, vad som än händer i livet. Tro, tradition och gemenskap stärker tryggheten vid svåra stunder. Om vi fortsätter att förlora medlemmar i den takt vi gör i dag, så kommer Svenska kyrkan så som vi känner den i dag inte att existera i framtiden. Det ser vi som ett mycket stort problem.

4. Vad gör ni för att föryngra och få in nya representanter?
Arbetet med nya och yngre representanter fortgår oavbrutet med information om vad Svenska kyrkan gör och vikten av att hjälpa varandra i vårt samhälle.