Rådslag om fattigdomen del 3 "Fokus: Att ge eller inte?" 19 oktober 2023

Att håna en fattig är att smäda hans skapare. (Ordspr. 17:5)

Flera fattigdomsrapporter pekar på en ökande ekonomisk utsatthet hos människor i Sverige idag. I högre utsträckning än tidigare söker församlingar efter sätt att möta och bemöta fattigdomen bl.a. med presentkort på mat eller kläder, samarbete kring matkassar eller genom att bjuda in till gemensamma måltider.

Välkommen till vår sista och tredje del i utbildningssatsningen Rådslag om fattigdomen - en dag för att tillsammans med andra diakonimedarbetare reflektera över församlingens möte med människor i fattigdom. Vid del 1 satte vi fokus på oss som kyrka och yrkesutövare, vid del 2 på Socialtjänstlagen och kyrkans roll i samhället.

Del 3 har temat: "Att ge eller inte?" Dagen sätter fokus på svåra bedömningar där social och psykisk problematik gör att vi måste arbeta med andra verktyg än ekonomiska bidrag. Vilka verktyg har vi i vårt verktygslåda när gåvan stjälper snarare än hjälper?

Vi får ta del av föreläsningar om missbruk, psykisk ohälsa, skuldsättning m.m. I workshopform arbetar vi tillsammans med att ringa in vår verktygslåda.

Preliminärt program

Skuldsättningens mönster. Pia Kjellbom, Linköpings universitet
Vad hjälper och vad stjälper utifrån individens problematik? Gunnel Karlsson, tidigare Östergötlands stadsmission idag BUP, traumaenheten Elefanten.

Tid: 19 oktober kl. 9-16

Plats: Vårdnäs stiftsgård

Kostnad: 500 kr

Målgrupp: Anställda, ideella och förtroendevalda i stiftets församlingar

Antal platser: 40 

Anmälan: Senast 17 september via denna länk

Kursen ingår i Mötesplats mellan stift och student - MSS

Kursadministration och avbokningsregler