Foto: Emanuel Eriksson

Pilgrimscentrum söker en pilgrimspräst

Linköpings stiftsorganisation söker nu en pilgrimspräst som vill bidra i arbetet med att sprida evangeliet, vara med och bära verksamheten vid Vadstena pilgrimscentrum och det fortsatta arbetet med att utveckla pilgrimsvandrandet och pilgrimsteologin både i Linköpings stift, nationellt och internationellt.

UPPDRAGET

Du arbetar tillsammans med medarbetarna på Vadstena pilgrimscentrum främst med följande:

 • Mottagandet av pilgrimer, enskilda och grupper.
 • Pilgrimsvandringar.
 • Retreater.
 • Utbildningar.
 • Böneliv, mässor.
 • Genomförande av projekt, seminarier och arrangemang.

KVALIFIKATIONER

 • Du är präst i Svenska kyrkan.
 • Du är en pilgrim som gillar vandring och friluftsliv.
 • Du är en kreativ person, har ett andligt djup och ett ekumeniskt sinne.
 • Du trivs med att arbeta i team under varierande förhållanden.
 • Du har förmåga att driva frågor/projekt och gillar att få saker gjorda.

OM VADSTENA PILGRIMSCENTRUM

Pilgrimscentrum är en del av Linköpings stiftsorganisation och är ett andligt pilgrimsteologiskt centrum med ”låga trösklar” för sökande människor. Pilgrimscentrum arbetar i ekumenisk anda med fokus på andlig fördjupning och mission integrerat med klimat- och hållbarhetsfrågor. Pilgrimscentrum har ett nära samarbete med församlingen i Vadstena Dal för det dagliga gudstjänst- och bönelivet och för att utveckla Klosterkyrkan som ett levande och välkomnande pilgrimsmål.

Vid Vadstena pilgrimscentrum finns idag bibliotek, butik, kafé, gästhem, kapell, retreatgård samt tillgång till ett unikt klosterområde. Pilgrimscentrum erbjuder arrangemang i pilgrimsliv och andlig fördjupning såsom pilgrimsvandringar, retreater och kurser. Som pilgrimspräst vid Vadstena pilgrimscentrum ingår du i ett team av sex anställda medarbetare (föreståndare/präst, diakon, två husmödrar och två pilgrimsutvecklare) samt ett antal hängivna ideella medarbetare.  Pilgrimscentrums organisatoriska karaktär i stiftsorganisationen är att likna vid en stiftsgård. För Vadstena pilgrimscentrum finns även en referensgrupp bestående av förtroendevalda.

OM LINKÖPINGS STIFT
Svenska kyrkan framträder regionalt som ett stift under ledning av en biskop. Linköpings stift omfattar Östergötland och norra Småland med 30 ekonomiska enheter och 100 församlingar. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet samt att förvalta Svenska kyrkans tillgångar inom jord, skog och fonder. Inom Linköpings stiftsorganisation är vi ett 90 tal medarbetare, på stiftskansliet i Linköping, på Vadstena pilgrimscentrum, på Vårdnäs stiftsgård och ute i skog och mark.

ARBETSTIDER OCH OMFATTNING
Tillsvidare 100 %. Snarast efter överenskommelse.

PLACERING
Vadstena pilgrimscentrum

ERSÄTTNING
Månadslön efter överenskommelse

SÅ SÖKER DU
Ansökan med cv och löneanspråk ska vara inkommen senast den 22 januari 2021 till:
Svenska kyrkan, Linköpings stift
Box 1367, 581 13 Linköping
Eller via epost:
linkopingsstift@svenskakyrkan.se  

Kontakt
Föreståndare Vadstena pilgrimscentrum: Rickard Borgenback,
070-362 00 01

Stiftsdirektor Pether Nordin,
0730-22 26 21

Ann-Marie Lind, facklig företrädare för Vision
013-30 35 90
ann-marie.lind@svenskakyrkan.se

Madelene Grunnesjö, facklig företrädare för KyrkA
08-441 85 63
madelene.grunnesjo@kyrka.se