Rosa rosor ligger på ett kistlock. En man i svart kostym står intill.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Välkommet beslut om undantag för begravningar

Fredagen den 20 november beslutade regeringen att tillåta upp till 20 personer exklusive medverkande att närvara vid begravningar.

Martin Modéus, biskop i Linköpings stift välkomnar beslutet som kommer att underlätta för sörjande människor som annars ställts inför orimliga val om vem som ska få vara med på begravningen.

”Min tacksamhet för denna lyhördhet är stor. Den visar på en förståelse för människors behov och en bejakelse av vikten att ge kyrkan utrymme att svara mot dem, säger Martin Modéus.

”Min tacksamhet för denna lyhördhet är stor. Den visar på en förståelse för människors behov och en bejakelse av vikten att ge kyrkan utrymme att svara mot dem".

Martin Modéus

Svenska kyrkan föreslog i ett yttrande till regeringen att begravningar undantas från bestämmelsen om max åtta deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Istället föreslogs upp till 20 deltagare exklusive medverkande om lokaler och andra förutsättningar medger det. Något som alltså regeringen hörsammat.

”Vi kommer fortsätta att genomföra begravningar så smittsäkert som möjligt och med stor respekt för den allvarliga situation vi befinner oss i.  På alla sätt vill kyrkan bidra till att minska smittspridningen.

Dagens besked är viktigt utifrån att Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet förutom i Stockholm och Tranås. Bara under de närmaste fyra veckorna är 7000 begravningar inplanerade i hela lande

Enligt regeringen träder ändringen i förordningen om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i kraft den 24 november och gäller i ett första skede under fyra veckor.