Meny

Nöjd kyrkostyrelse på besök

”Det är väldigt berikande att få komma hit och lära känna ett stift, utan brådska.” Kyrkostyrelsens första vice ordförande Wanja Lundby-Wedin uppskattade utflykten till Linköping.

Den sista veckan i februari 2020 besöktes Linköping av den samlade kyrkostyrelsen, som är Svenska kyrkans högsta exekutiva organ – det är alltså motsvarigheten till stiftsstyrelsen på stiftsnivå eller kyrkorådet på pastorats- och församlingsnivå. Kyrkostyrelsens ordförande är i kraft av sitt ämbete ärkebiskop Antje Jackelén, och dess högsta valda representant är första vice ordförande Wanja Lundby-Wedin med stor erfarenhet från politiskt och kyrkligt arbete – hon har bland annat varit ordförande i fackförbundet LO.

Både Jackelén och Lundby-Wedin fanns på plats under besöket, och det gjorde även Svenska kyrkans högsta tjänsteman och chefen för kyrkokansliet i Uppsala, generalsekreterare Helen Ottosson Lovén.

Programmet för besöket var välfyllt, och en av de första punkterna var en koncis genomgång av biskop Martin Modéus herdabrev och de sju rörelserna. Därefter presenterade stiftsdirektor Pether Nordin och stiftsstyrelsens Mats Ludvigsson stiftsorganisationens strategidokument.

- Här har ni verkligen gjort ett bra arbete, sade Wanja Lundby-Wedin. Utvecklingssekreterare Marie Nordström instämde:

- Det är spännande att ni gör så regelbundna uppföljningar av målen i strategidokumentet, så att ni ser att något händer. Annars är det lätt att sätta ambitiösa målsättningar och sedan rinner de ut i sanden.

Kyrkostyrelsen hann under sitt besök även med besök och övernattning på Vårdnäs Stiftsgård. Det blev under dagarna flera tillfällen till gemensam bön och en mässa i kapellet på Vårdnäs. Man besökte också domkyrkan för en frälsarkransvandring innan avslutningen, ett formellt styrelsemöte.

Ett av momenten under besöket var djupdykning i olika områden där Linköpings stift lägger särskild kraft. Gästerna delades då upp i olika grupper. Linköping är det första stiftet i Svenska kyrkan som tagit fram en särskild klimatstrategi och här var intresset stort för att ta del av hur det arbetet gått till och fortskrider. Där fanns bland andra Per Rosenberg, Frida Gårdmo, Carina Sundberg och Jonas Ridderström med och presenterade arbetet. I ett annat rum i domkyrkoförsamlingens vackra, nyrenoverade församlingshem talade bland andra Marie Amnéus Hagman, Petra Pihl och biskop Martin Modéus om värdestyrd gudstjänstutveckling och Linköpings stifts gudstjänstutvecklingsprogram.

I den stora samlingssalen bjöds ett urval av flera olika företeelser med betydelse för Linköpings stift. Ewa Lund presenterade Pilgrimscentrum. Prästerna Jonny Karlsson och Madeleine Nordell från domkyrkoförsamlingen talade om Gustaf Wingrens teologi och vilken betydelse den kan ha idag.

- Gustaf Wingren insåg att även om ondskan kommer att besegras vid tidens slut, så är den outrotlig i den här världen. Därför kan man aldrig ”godhetscertifiera” församlingar, sade Madeleine Nordell.

Pedagogen Lena G Åkesson talade om Frälsarkransen, och gjorde det med hjälp av Godly Play-metoden. Varje pärla i kransen utgjordes av en stor textilboll.

Wanja Lundby-Wedin är en av dem som ständigt bär kransen. Efter presentationen kom hon fram till Lena G Åkesson och delade en gripande historia.

- Jag har… hade… en vän som dog i ALS. Jag gav henne en frälsarkrans och hon tyckte mycket om den. Två dagar innan hon dog – men det visste ju ingen av oss då – så besökte jag henne på sjukhuset. Vi talade om frälsarkransen och jag frågade henne vilken pärla hon tyckte mest om. Hon visade fram den blå pärlan och sade till mig: ”Bekymmerslöshetspärlan!”

Max Wahlund