Foto: Max Wahlund

Lugnt stiftsfullmäktige i coronatid

Fredagen den 16 oktober höll stiftsfullmäktige möte på Konsert och kongress i Linköping. Fullmäktige beviljade ansvarsfrihet för såväl Linköpings stift som prästlönetillgångarna i stiftet och ställde sig bakom de ekonomiska inriktningsbeslut som stiftsstyrelsen fattat under året.

 

År 2020 har varit annorlunda på många sätt, och mycket har ställts in. Däribland Linköpings stiftsfullmäktiges ordinarie möte i våras. Många ledamöter tillhör riskgrupp.

Men när kalendern bläddrats fram till oktober ansågs det möjligt att genomföra ett möte under särskilt utarbetade former. Mer än hälften av fullmäktiges 65 ledamöter fanns på plats på Linköpings konsert och kongress, övriga hade möjligheten att vara uppkopplade digitalt.

Under ledning av ordförande Helena Cimbritz avverkades en lång rad ärenden, alltifrån förslag om främjande av livsmiljöer för vildbin till frågan om stiftet bör chartra tåg för gemensamma resor.

Mycket av mötet ägnades åt år 2019, vilket det ju också skulle. Verksamhetsberättelser för stift och prästlönetillgångar gicks igenom och godkändes. Men som egendomsförvaltningens chef Bengt Palmqvist konstaterade:

- Vi är fullt upptagna med 2020 och övrig tid ägnar vi åt 2021. 2019 känns avlägset nu.

Samtidigt fanns gott om ärenden på agendan som hade med de kommande åren att göra. Covidkrisen har accelererat nödvändigheten av ett intensifierat arbete med kyrkans ekonomi. Stiftsdirektor Pether Nordin berättade:

- Jag säger ofta att talet om kyrkans dåliga finanser är överdrivet. Kyrkan har en god ekonomi. Men: Därmed inte sagt att det automatiskt fortsätter om inget görs.

Stiftsdirektorn visade upp prognoser som indikerar nödvändigheten av att ”krympa kostymen”, eller för att använda ett annat bildspråk: Stiftsorganisationen behöver flytta ”från en sjurummare till en femrummare”. Fortfarande rymligt, men några saker måste sorteras bort.

Därför hamnade bland annat en fråga om försäljning av domprostgården på bordet hos fullmäktige. Och som Bengt Palmqvist påpekade: få saker rör upp sådana känslor som fastigheter. Mötets enda lite längre debatt kom här. Frimodig kyrkas Niklas Adell yrkade återremiss, men fullmäktige beslutade att ge stiftsstyrelsen delegation att sälja domprostgården till domkyrkopastoratet. Därmed kan förhandlingar i frågan inledas.

Enigheten var annars på de flesta punkter påtaglig, även om det fanns invändningar på sina håll – bland annat från nyss nämnde Niklas Adell (se även ruta längre ner).

Fullmäktige godkände också stöd i olika former till Gransnäs ungdomsgård och Vadstena folkhögskola. Monica Lago, ordförande i Gransnäs ungdomsgårds styrelse, höll ett kort och känslosamt tal.

- Allt har gått – inte åt skogen, men vi har haft det väldigt svårt på gården. Därför vill jag framföra ett väldigt varmt tack för det stöd vi fått.

Max Wahlund

 

Ett par ledamöter kommenterar:

 

Niklas Adell, Frimodig kyrka:

Vad tyckte du om detta stiftsfullmäktige?

- Stiftets styrdokument är inte ett kyrkligt dokument, utan hör till en koncern, ett företag som bedriver verksamhet. Det saknas väsentliga ting av det som hör till kyrkans grunddokument, och på det sättet avviker stiftets måldokument, verksamhetsberättelse och så vidare på ett regelvidrigt sätt mot Svenska kyrkans grunddokument. Så det är tungt att sitta här!

Vad är det som saknas, menar du?

- Till exempel kyrkfolket. Om man går till Bibeln och frågar vad kyrkan är så talar den om Guds folk, om Kristi kropp. Bekännelseskrifterna talar om De heligas samfund. Men i stiftets dokument finns kyrkfolket, lekfolket, över huvud taget inte med! Det står väldigt lite om syndernas förlåtelse, evigt liv och himmelsk salighet.

Vad tycker du om de ekonomiska åtgärder stiftsstyrelsen föreslår?

- De verkar bra, men förmodligen behövs ytterligare betydligt mer framöver.

 

Lena Arman, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK):

Vad tyckte du om detta stiftsfullmäktige?

- Att äntligen få träffa åtminstone 50 personer har ju varit härligt! Stiftsstyrelsen har haft digitala möten hela våren och det har definitivt sina begräsningar.

Och innehållsmässigt, är du nöjd?

- Ja. De ekonomiska besluten är ju jobbiga att fatta, men vi har jobbat med detta länge i stiftsstyrelsen och nu är det bra att övriga ledamöter i stiftsfullmäktige också får vara med i detta. Vi måste ha en långsiktighet i ekonomin så att vi kan främja, tillse, förvalta, fira gudstjänst, så att vi kan hålla fast vid den strategi stiftet har.