Förtroendemannaorganisation 2022-25

Vid valsammanträdena 17 december 2021 förrättades följande val:

Stiftsfullmäktiges presidium

Helena Cimbritz, Posk, ordförande
Matti Peroharju, S, förste vice ordförande
Anders Andersson, KR, andre vice ordförande

Stiftsstyrelsen

Ordinarie ledamöter
Martin Modéus, ordförande
Eva-Lena Fungmark, C, 1:a vice ordförande
Per-Eric Lindgren, Posk, 2:e vice ordförande
Ingrid Cassel, BA
Monica Lago, S
Mats Ludvigsson, S
Kärstin Brattgård, S
Hans Eneroth, C
Elisabeth Werner, SD
Mona Olsson, Visk
Lena Arman, POSK
Lisbet Paulsson, POSK
Susanne Israel, POSK

Ersättare
Domprost Mattias Bähr (för biskopen)
Madelaine Erlandsson, BA
Sture Egberth, S
Anna-Carin Gabelic, S
Viktoria Petré Lindholm, C
Per Hanö, SD
Elin Ross, Visk
Sven Gunnar Persson, POSK
Robert Birgegren, Frimodig kyrka
Anders Andersson, KR
Mats Johannesson, MP

Domkapitlet

Ordinarie
Biskop Martin Modéus, ordförande
Domprost Mattias Bähr

Ersättare
Matilda Helg (präst)

Ledamot för vigningstjänsten
Anna Haglund Fröhler (diakon)
Ersättare
Henning Plath (präst)

Ordinarie
Birgitta Eliasson, S
Sophia Jarl, BA
Lars Jagerfelt, POSK

Ersättare
Sigvard Olsson, S
Göran Gunnarsson, C
Christine Andersson, POSK

Domarledamot
Owe Horned
Ersättare
Gunilla Robertsson​

Revisorer

Ordinarie
Conny Thyrberg, C 
Malin Hansson, KR

Lars Lundblad, POSK

Ersättare
Gunni Karlsson, C
Per Larsson, KR
Roland Nilsson, POSK

Styrelsen för Vadstena folkhögskola

Ordinarie
Ingrid Cassel, BA
Jan Cederborg, S 
Berit Ivarsson Horned, S 
Leif Andersson, C 
Leif Larsson, POSK

Ersättare
Agneta Eriksson, Visk
Niklas Lindberg, S
Jan Björklund, S
Sven-Inge Levin, C
Sven Gunnar Persson, POSK

Linköpings slotts- och domkyrkomuseum

Ordinarie
Anders Forssblad, S

Ersättare
Johannes Zeiler, POSK

Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Ordinarie
Biskop Martin Modéus
Mats Ludvigsson, S, ordförande
Ingrid Cassel, BA, vice ordförande
Per-Eric Lindgren, POSK 
Eva-Lena Fungmark, C

Ersättare
Domprost Mattias Bähr
Monica Lago, S
Madelaine Erlandsson, BA
Lisbet Paulsson, POSK
Hans Eneroth, C

Insynsplats
Mona Olsson, Visk

Egendomsutskottet

Ordinarie
Anders Ljung, C, ordförande
Lennart Petersson, S, vice ordförande
Rebecca Hägg, S 
Gösta Johansson, POSK
Siw Warholm, BA 
Eiwor Englund, S 

Ersättare
Kay Andersson, C
Ruth Piatek-Wallin, S
Cecilia Gyllenberg Bergfasth, MP
Marianne Bokblad, POSK
Daniel Noregran, BA

Insynsplats
Anders Lind, Visk

Styrelsen för Gransnäs ungdomsgård

Ordinarie
Monica Lago, S
Birgitta Eliasson, S
Leif Bronsén, BA
Bodil Karlsson, C
Irene Oskarsson, KR
Johanna Garde, POSK
Tomas Tegnevik, POSK

Regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet
inom Linköpings stift

Ordinarie
Kärstin Brattgård, S
Niklas Lindberg, S
Christina Blomqvist, BA
Anders Wång, POSK

Referensgrupp Pilgrimscentrum

Anna-Carin Gabelic, S, ordförande
Stefan Alström, Visk
Christina Blomqvist, BA
Olof Söderberg, POSK
Lars Petersson, Fisk

Referensgrupp Vårdnäs stiftsgård

Ordinarie
Jan Henriksson, S, ordförande
Py Jönsson, POSK, vice ordförande
Roger Sandström, C
Anders Lind, Visk
Fredrik Topplund, KR

Ersättare
Jenny Karlström, 
Karin Söderqvist, POSK
Magnus Ek, C
Madelaine Erlandsson, BA
Nils-Gunnar Karlson, KR