Linköpings stift

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon: +46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Musik

Vad vore livet utan musik?


Musiken i kyrkan är en del av ett nationellt kulturarv och en viktig del i
gudstjänstlivet.

Vid gudstjänster, musikgudstjänster, konserter och förrättningar, i körverksamhet
och musikverksamhet med barn och unga är musiken en central del av
församlingarnas uppdrag. 

 
Svenska kyrkan står därigenom för ett musikliv som har en stor geografisk spridning och tillgänglighet och är en av de största musikinstitutionerna i det svenska samhället.

Drygt  2000 professionellt utbildade kyrkomusiker är anställda i Svenska kyrkan  och leder över hundratusen körsångare i alla åldrar och samverkar regelbundet med det övriga musiksamhället.  Just körsångarna är Svenska kyrkans största frivilligrörelse.

I Linköpings stift  finns runt 160 kyrkomusiker, alla med uppgiften att leda andra i sång och musik och att  själva musicera.  För att stärka kyrkomusikerna i de olika rollerna ordnar Linköpings stift ordnar fortbildningar, kördagar, 
orgelspelarkurser  och ledarskapskurser. Läs mer på Linköpings stifts intranät.
Kontaktperson
Stiftsmusiker Karin Wall Källming 013-24 26 11, 0730-22 26 11
Karin Wall Källming

För dig som är kyrkomusiker eller körsångare finns du mer information om stiftets fortbildningar och kördagar på Linköpings stifts intranät