Foto: Emanuel Eriksson

Mötesplats mellan stift och student (MSS)

För att bli antagen till pastoralteologiska utbildningar för blivande kyrkomusiker, församlingspedagoger, präster och diakoner krävs att du har deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.