Möten och samtal på begravningsplatsen, 5 september 2023

I sin tjänst får personalen inom begravningsverksamheten vara med om många olika sorters samtal och möten. Hur tar vi hand om dessa samtal och möten och vilka verktyg kan vi använda oss av?

Andreas Sneckenberg, stiftsadjunkt för själavård, leder oss i samtal om att möta människor i sorg. Vi får möjlighet att dela erfarenheter samt verktyg för att hantera svåra samtal. Vi kommer även att ta upp frågor som rör krisberedskap och den personella själavården. 

Magnus Hedin, kris- och beredskapssamordnare samt regionspräst i Region Syd, samtalar med oss om hur man hanterar sitt arbete i krissituationer. 

Program

08.45 Drop in med smörgåsfika
09.30 Presentationsrunda
10.00 Föredrag inkl. bensträckare
11.00 Min berättelse, gruppsamtal
12.00 Lunch inkl. promenad
13.30 Forts. samt krisberedskap
15.00 Lätt fika
15.30 Slut 

Fakta

Tid: 5 september kl. 09.00-15.30

Plats: Mjölby församlingshem

Kostnad: 250 kr

Målgrupp: Personal inom begravningsverksamheten

Antal platser: 30 

Anmälan: Senast 22 juni via denna länk

Kursadministration och avbokningsregler

  • Andreas  Sneckenberg

    Andreas Sneckenberg

    Linköpings stift

    Stiftsadjunkt, Stiftssamordnare för jourhavande präst, Insitutitionssjälavård, Samordnare av kontaktpersoner för arbete mot sexuella övergrepp och trakasserier, Enheten för församlingslivets utveckling