Linköpings stift

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon: +46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Miljö och klimat

Klimatförändringen är sannolikt den största gemensamma utmaning som mänskligheten gemensamt stått inför. Linköpings stifts klimatstrategi har som vision att Linköpings stift inte ska bidra till den globala uppvärmningen.


I mars 2017 gick stiftet med i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och presenterade samtidigt offentligt sin ambitiösa klimatstrategi.

Linköpings stift har sedan många år ett aktivt miljöarbete som har utökats de senaste åren med hjälp av ett antal projekt rörande bland annat energieffektivisering, takinventering för solel, internationellt utbytesprogram om energi och miljö samt stiftsgemensam upphandling av el.

I ”Ett biskopsbrev om klimatet” (läs mer här) konstaterar Svenska kyrkans biskopar att klimatförändringen sannolikt är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. "Arbetet med denna utmaning måste få genomslag i samhällsutvecklingen och få oss att ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa: för skapelsens skull, för livets skull, för våra barnbarns och deras barnbarns skull." Linköpings stifts klimatstrategi är ett svar på biskopsbrevets uppmaningar.

Det genuina intresset för miljöarbete, ekoteologi och värnandet om hela skapelsen är inte bara aktuellt i Linköpings stift genom vår nuvarande biskop Martin Modéus, utan har även varit angelägna frågor för hans två närmaste föregångare, biskopar emeritii Martin Lönnebo och Martin Lind, vilka fortfarande aktivt engagerar sig i såväl nationellt som internationellt ekoteologiskt arbete.

Linköpings stiftsorganisation är även miljödiplomerat till fas tre enligt Svenska kyrkans miljöcertifieringssystem. Läs mer om Svenska kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete på Svenska kyrkans nationella intranät.

Ladda ner Linköpings stifts klimatstrategi här.

Vi är både älskade och medälskare till skapelsen. Därför kan vi med den helige Franciskus sjunga om moder jord, syster vatten och broder sol och omfamna allt levande och skapat och frimodigt ta vår plats i Guds vision om det goda riket.

”Levande tillsammans med Kristus – om en kyrka i rörelse” Martin Modéus herdabrev för Linköpings stift

Ladda ner Svenska kyrkans miljödiplomering för Linköpings stift här.

"Linköpings stift ska bli landets mest miljövänliga kyrka"
Se biskop Martin Modéus och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, tala om klimatarbete i Östnytts inslag på SVT Play.

Frida Gårdmo

Frida Gårdmo

Linköpings stift

Klimathandläggare

Direkt: 013-24 26 23

Växel: 013-24 26 00