Linköpings stift

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon: +46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Miljöarbete

Hur kan en kristen livsstil utformas, som ett vittnesbörd i världen?


Biskop Martin Modéus utsåg år 2014 till ekoteologins år i Linköpings stift. Det handlar om en helhetssyn på relationen Gud-skapelse, där en av grundtankarna är att vi människor inte är överordnade naturen, utan en del av den, och att människan har ett etiskt ansvar att förvalta den jord vi fått.  

Ett annat grundtema är att skapelse och frälsning hör samman.
Vad innebär det, när vi idag i klimat- och miljöhotens tid står inför svåra moraliska och etiska dilemman, där vår tro, vårt hopp och vår kärlek till Gud och hela skapelsen utmanas? 
Sveriges Kristna Råd talar i sin skrift ”Värna den jord som Gud älskar” om tre utmaningar för kyrkan:Hur påverkar klimathotet vår teologi? Vilken är kyrkans profetiska röst? Hur kan en kristen livsstil utformas, som ett vittnesbörd i världen?  

Linköpings stift har ett aktivt miljöarbete.

Linköpings stift har ett miljöarbete som fortgått under lång tid, och som även utökats de senaste åren med hjälp av ett antal projekt rörande: energieffektivisering av byggnader, energisamverkan kring närvärme, takinventering för sol-el, internationellt utbytesprogram om energi&miljö, samt stiftsgemensam upphandling av el.

Linköpings stiftsorganisation är även miljödiplomerat till fas tre enligt Svenska kyrkans miljöcertifieringssystem, med senaste revision 2014. Läs mer om Svenska kyrkans miljödiplomering

Det genuina intresset för miljöarbete, ekoteologi och värnandet om hela skapelsen är inte bara aktuellt i Linköpings stift genom vår nuvarande biskop Martin Modéus, utan har även varit angelägna frågor för hans två närmaste föregångare, biskopar emeritii Martin Lönnebo och Martin Lind, vilka fortfarande aktivt engagerar sig i såväl nationellt som internationellt ekoteologiskt arbete.

I länkarna nedan kan du läsa mer om svenska kyrkans arbete med hållbar utveckling, klimat och miljö:

https://www.svenskakyrkan.se/klimat

Hållbar utveckling