Linköpings stift

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon: +46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lutherrosen

Rosen är ett uttryck för Martin Luthers teologi.


Ett kännetecken i flera avseenden: Under Martin Luthers livstid var Lutherrosen det sigill som han satte på sina skrifter. Senare blev den en symbol för lutherska kyrkor runtom i världen. Luther har själv förklarat vad färgerna och formerna står för. 

Luther mottog år 1530 en signetring från kurfurst Johann Friedrich på Coburgs slott med Lutherrosen som ingraverad symbol. Luther förklarar dess innebörd på följande sätt:

"Ett kännetecken för min teologi. Det svarta korset står i hjärtat, som har sin naturliga färg, så att jag minns att tron på den korsfäste gör mig salig. Ty när man tror i hjärtat blir man rättfärdig. Detta hjärta är mitt i en vit ros, för att visa att tron ger glädje, tröst och frid. Därför ska rosen vara vit och inte röd, eftersom vitt är andarnas och alla änglars färg. Rosen omges av ett himmelsfärgat fält, eftersom denna glädje i tro och ande är en första smak av den himmelska fröjd som väntar. Runtom finns en gyllene ring, som visar att denna himmelska salighet varar evigt och oändligt, och är mer värd än alla andra fröjder och egendomar, på samma sätt som guldet är den ädlaste och dyrbaraste malmen på jorden."

Källa: WA, Luthers Briefwechsel, 5. Band, S. 444f (Nr. 1628)

Luther använder detta vapen för att vidimera sina skrifter och skrivelser såsom härstammande från honom. Senare förses den ursprungliga Lutherrosen med tillägget "VIVIT" (latin: "han lever", syftande på den uppståndne Kristus. Lutherrosen används idag som symbol för lutherska kyrkor och återfinns också i vissa stadsvapen, främst i Tyskland.