Linköpings stift

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon: +46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Litteratur miljöarbete


För ett solidariskt altarbord är det inte trovärdigt att använda blommor som fraktats runt halva jordklotet och där produktionen inneburit miljöföroreningar och utnyttjande av människor t. ex barnarbete. Blommorna finns på altaret för att berätta om skapelsens skönhet och rikedom. De slösar med sin prakt och visar hur Guds skapelse skänker oss liv och glädje.
Vi ger också förslag på hur man kan odla sina altarblommor själv. Vi är helt övertygade om att vid varje församlingshus eller kyrka finns en gräsmatta eller ett område med täckande buskage som kan omvandlas till blomsterrabatter.

Kostnad 63:-
www.kirsebergskyrkan.se

Ett solidariskt altarbord

De flesta församlingar köper sina blommor från närmaste blomsteraffär. Många blommor vi köper är importerade från Afrika eller Latinamerika med långa och energikrävande transporter. Oftast används mängder av bekämpnings-medel och konstgödsel vid odlandet av dessa blommor och många gånger på mark som lokalbefolkningen skulle ha behövt för att producera sin egen mat på. Det förekommer att barn arbetar på dessa blomsterplantager.

Vi vill med detta häfte visa hur vi kan duka våra altarbord utifrån en solidarisk livshållning. I häftet beskrivs också hur vi kan införskaffa och arrangera blommor som är odlade på ett miljövänligt sätt eller är Fairtrade-märkta.

Moder jord i klimakteriet uppmanar till ett nytänkande för att vi ska komma tillrätta med de klimatproblem som västerländsk livsstil orsakat. 

Red. Birgitta Nyrinder

Moder jord i klimakteriet

Håller vi på att knuffa Moder Jord över stupet - och därmed även oss själva?
Alltfler klimatforskare menar att mänskligheten kan komma att överskrida de yttersta gränserna för vad planetens ekossystem tål.

Magnus P. Wåhlin

- Teologi i klimatkrisens tid

En annan värld är möjlig!

Denna bok är en introduktion till den allt aktuellare ekologiska teologin.

Har kyrka och kristen tro något bidrag att ge i arbetet för jordens räddning?

Per Larsson

Skapelsens frälsning

Naturguiden

Naturguiden är till för dig som är nyfiken på naturen i Boxholms kommun. Boken innehåller en utflyktsguide till drygt 50 fina naturområden, naturpärlor, i kommunen.
Den beskriver också på ett lättfattligt sätt varför naturmiljön ser ut som den gör, information om naturvård och skyddad natur.
Boken finns att beställa från turistinfo@boxholm.se
Skapelsetid
Jordens invånare behöver en ny världsordning för sin framtid överlevnad; ett hållbart samhälle där ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer samverkar lokalt och globalt.
Svenska kyrkan och Sensus studieförbund vill med detta studiematerial stimulera till samtal och praktisk handling för miljön och ett hållbart samhälle; ett samhälle som är ekologiskt hållbart och bygger på förnyelsebara resurser, som är ekonomiskt hållbart och rättvist fördelar jordens tillgångar, som är socialt hållbart och ger alla människor möjlighter till ett gott liv.
Boken finns att beställa från stiftskansliet,
013-24 26 20 Pris: 100 kr + frakt
Ur djupen ropar vi
Vi hör alla ihop – mer än någonsin – i den globala byn, i den by där bönen ständigt stiger ”ur djupen”, där ljus tänds i omsorg om varandra, där försoningens möten trots allt sker och där lovsånger och protestsånger delas i hopp om att vi en gång ska få uppleva ögonblicket av en återupprättad och försonad värld. Det är framför allt i mötet med varandra inför Guds ansikte i gudstjänstens sammanhang, som vi blir lyhörda för Guds vilja och människors behov, och vi inspireras att fortsätta godhetens kamp i den heliga Andens kraft.
’Ur djupen ropar vi” är ett gudstjänstmaterial – framarbetat av en liten grupp inom Sveriges Kristna Råd – kring de stora frågorna som berör rättvisa, miljö, fred och försoning, l ett antal inledande artiklar reflekteras kring gudstjänst och symbolhandlingar, men här finns framför allt exempel på gudstjänster och böner som använts såväl i officiella ekumeniska sammanhang som i lokala församlingssammanhang, l centrum för det kristna gudstjänstfirandet står korset, försoningens, förlåtelsens och hoppets tecken. Det är i detta tecken och i Jesu namn vi samlas för att ur djupen ropa ut var längtan efter en ”ny himmel och en ny jord, där rättfärdighet bor”.
Boken kostar 90:- och finns till försäljning på stiftskansliets miljöbokbord.
Kyrkogården
- en Noas ark
Kyrkogården är en helgad plats där vi vårdar minnet av nära och kära. Men det är också en miljö som ofta präglas av skönhet och en intressant kulturhistoria och biologisk mångfald.
Kan beställas från Naturcentrum Ab för 53:- ncab@naturcentrum.se
Rättvist
Karin Cedersjö skriver i RÄTT VIST om globala frågor som konsumtion och handel, om klimatförändringar och millenniemål och om de, till synes små, konkreta vardagsvalen.
I boken möter du människor som på olika sätt engagerar sig för en bättre värld, du får konkreta tips och personliga reflektioner om engagemang och en livsstil som håller i längden.
Bokbeställning tel 08-743 65 10 Verbum Förlag AB
Jorden vi ärvde
Är det vår medborgerliga plikt att shoppa? Vår välfärd sägs bygga på att konsumtionen ständigt ökar, och att kritisera rimligheten i det har hittills varit som att svära i kyrkan.
www.ordfront.se

Tysta hav
Jakten på den sista matfisken
av Isabella Lövin
Tysta hav har fått ett kraftfullt genomslag i debatten om utfiskningen och påverkat många makthavare och opionsbildare.
Jordens och själens överlevnad
En brevväxling från 2018
Stefan Edman och Martin Lönnebo. "Vi har vant oss vid den nutida orealistiska visionen om ändlös materiell utveckling som ska skänka världen fullkomlig lycka." Stefan Edman och Martin Lönnebo i en "science-fiction-brevväxling skriven med fokus tio år framåt i tiden.
Mat & klimat
Maten står för en tredje del av vår klimatpåverkan.
Författarna är experter på klimat och mat.