Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon:+46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sexuella övergrepp i kyrkan

Där människor möts kan det som inte får ske ändå ske. Svenska kyrkan vill ta sitt ansvar för detta, dels genom förebyggande arbete och dels genom att stödja den som har blivit utsatt för övergrepp.

När gränser överskrids

Inom kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner, en kvinna och en man i varje stift. Kontaktpersonerna är beredda att lyssna till berättelser om smärtsamma erfarenheter, ge stöd till egna beslut i en svår situation och förmedla kontakter till myndigheter och andra organisationer med erfarenhet av dessa situationer. Här hittar du samlad information från Svenska kyrkan.

Kontaktpersoner i Linköpings stift

Ilona Degermark, präst i Borensbergs pastorat, 013-242661
Anders Facks, präst i Linköpings domkyrkopastorat, 013-242662

Våga bryta tystnaden

Svenska kyrkan vill bryta tystnaden, ta detta på allvar och stödja den som har blivit utsatt för övergrepp i kyrkliga miljöer.

Att så effektivt som möjligt tysta ned vad som hänt har tidigare varit vanligt, såväl i kyrkliga sammanhang som i samhället i stort. Detta har lett till ännu starkare upplevelser av skuld och skam hos de drabbade och till att förövarna fortsatt på samma sätt utan att någon ifrågasatt deras handlande. Svenska kyrkan vill bryta tystnaden, ta detta på allvar och stödja den som har blivit utsatt för övergrepp i kyrkliga miljöer.

Begreppet sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är ett samlingsbegrepp som omfattar allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som moraliskt klandervärda sådana. I begreppet inryms inte enbart sexuella handlingar. Även kommentarer, antydningar och anspelningar av sexuell natur mot en annans vilja räknas som övergrepp.

Läs om Svenska kyrkans arbete mot sexuella övergrepp

Ladda ner Svenska kyrkans riktlinjer för arbetet mot sexuella övergrepp