Ledare på väg: Gudstjänsten - leken, 6-8 oktober 2023

I leken och dramat, liksom i gudstjänsten kan förutsättningar formas som bidrar till lärande, växt och gemenskap.

Leken är ett sätt att öppna upp, att lära känna sig själv och andra på ett lekfullt sätt. Leken kan fungera som en nyckel i många sammanhang. I leken och dramat, liksom i gudstjänsten kan förutsättningar formas som bidrar till lärande, växt och gemenskap. 

Människor är olika, vi lär oss på olika sätt och behöver en mångfald av metoder och ett flexibelt arbetssätt. Vi behöver vara lyhörda både för individen, gruppen och omvärlden. Ledaren behöver arbeta för ett gott gruppklimat genom delande, samtal, samarbete och lek.

Gudstjänst, bön och andakt är rum för våra möten med Gud, oss själva och varandra. För att skapa förtrogenhet med gudstjänsten behöver vi få använda vårt eget språk och våra egna gestaltande uttryck.  

Vi vill att deltagarna ska

 • få leka och leda lek
 • få fördjupad förståelse för leken genom att reflektera över dess möjligheter och hinder
 • få utforska att gudstjänsten är en form av lek som handlar om våra liv tillsammans med Gud och varandra
 • få reflektera över sitt eget lärande som ledare och hur de nya kunskaperna kan brukas och tas tillvara i hemförsamlingen
 • få möta och lära känna nya människor. 

Medverkande

Lotta Torstensson, Linköpings stift
Markus Lindstedt, Linköping stift
Tobias Enell, Linköpings stift

​Handledare och deltagare från stiftets församlingar

Fakta

Tid: 6-8 oktober
Incheckning fredag kl 18.30-19.00. Avslutning efter lunch söndag kl 13.00

Plats: Gransnäs ungdomsgård

Kostnad: 1000 kr

Antal platser: 75 + 20 reservplatser

Anmälan: Senast tre veckor innan (15 september) via denna länk.
Anmälan öppnar 25 augusti.

Teamsträff handledare: Under veckan innan kursen

Arrangeras i samarbete med SENSUS studieförbund

Kursadministration och avbokningsregler

Ledare på väg - allmän info

Målgrupp

Linköpings stifts ledarutbildning: LEDARE PÅ VÄG,  vänder sig till unga ideella i stiftets församlingar. Alla ungdomar som är konfirmerade och har en frivillig ledarroll i sin församling är välkomna att delta. 

Årscykel och plats

Den första delen - Jag en ledare, görs hemma i församlingen 

Fyra av kursmomenten arrangeras som kurshelger av Linköpings stift på Ungdomsgården Gransnäs. Kurshelgernas tema växlar och infaller:

VT:(Dopet, Nattvarden) sista helgen i januari, andra helgen i mars.

HT: (Bibeln, Leken) första helgen i oktober, andra helgen i november

FRIARE-kursen är förlagd till Vårdnäs stiftsgård under april/maj

Församlingens ansvar
 • Deltagagandet behöver vara förankrat i församlingen då det är församlingen som ansvarar ekonomiskt och med handledning.
 • Från varje församling ska minst en ansvarig handledare finnas med under hela kurshelgen. Inför och under kurshelgen ansvarar församlingens deltagare och handledare för delar av programmet, ex andakter och övningar.
 • Handledaren deltar i teamsmöte i veckan innan varje kurs.
 • Deltagarna ska ha genomgått kursen Jag en ledare - växa och Trygga möten innan sin fösta utbildningshelg.​
Anmälan

Det är handledaren som anmäler deltagarna till kursen med namn på varje person, via webbformulär som öppnar ca 6 veckor innan kursen.
Deltagarantalet är begränsat per kurshelg, platserna går åt fort​!

Gemensam resa till Gransnäs med Wärnelius Buss: 
Det finns möjlighet att boka transport med Wärnelius Buss med påstigning på flera orter (Norrköping, Linköping, Mjölby m fl).

Bokning görs direkt hos Wärnelius buss

Syftet med ledarutbildningen 
 • Möjliggöra för unga människor att stärkas som bärare av församling och kyrka.
 • Möjliggöra att unga människor ska vara trygga i sig själva och i sin roll som ledare.
 • Främja trygga mötesplatser för barn och ungdomar i Linköpings stifts församlingar.
 • Ledarutbildningen ska ge teoretisk grund men främst praktisk erfarenhet och fördjupande reflektion.