Ledare på väg: Bibelns berättelser och våra egna, 10-12 november 2023

Bibelns berättelser kan vara hoppfulla och härliga men också svåra och motsägelsefulla, därför behöver vi läsa, fundera, tolka och förundras tillsammans.

Bibelns berättelser och våra egna. Bibeln är ett bibliotek av berättelser om människors erfarenheter av Gud och livet och rymmer en mångfald av Gudsbilder. Med hjälp av bibelns berättelser kan vi få bilder av vem Gud är och stöd till handling för kärlekens skull. Bibelns berättelser kan vara hoppfulla och härliga men också svåra och motsägelsefulla, därför behöver vi läsa, fundera, tolka och förundras tillsammans.  

När vi delar våra egna berättelser och lyssnar på varandra kan vi få syn på hur den stora berättelsen också handlar om oss.

Vi vill att deltagarna ska

 • få en bredare kunskap om Bibeln och få prova på olika sätt att använda Bibelns berättelser
 • få upptäcka och utforska hur våra egna berättelser om livet står i relation till Bibelns berättelser
 • få reflektera över sitt eget lärande som ledare och hur de nya kunskaperna kan brukas och tas tillvara i hemförsamlingen
 • få möta och lära känna nya människor.

Medverkande

Medarbetare i stiftsorganisationen
Handledare och deltagare från stiftets församlingar

Fakta

Tid: 10-12 november 2023

Incheckning fredag kl 18.30-19.00. 
Avslutning efter lunch söndag kl 13.00.

Plats: Gransnäs ungdomsgård

Kostnad: 1 000kr/deltagare

Målgrupp: Alla som vill komma

Antal platser: 75

Antal reservplatser: 20

Anmälan: Senast 20 oktober via denna länk.
Anmälan öppnar 29 september. 

Teamsträff handledare: Under veckan innan kursen

Arrangeras i samarbete med SENSUS studieförbund

Kursadministration och avbokningsregler

Ledare på väg - allmän info

Målgrupp

Linköpings stifts ledarutbildning: LEDARE PÅ VÄG,  vänder sig till unga ideella i stiftets församlingar. Alla ungdomar som är konfirmerade och har en frivillig ledarroll i sin församling är välkomna att delta. 

Årscykel och plats

Den första delen - Jag en ledare, görs hemma i församlingen 

Fyra av kursmomenten arrangeras som kurshelger av Linköpings stift på Ungdomsgården Gransnäs. Kurshelgernas tema växlar och infaller:

VT:(Dopet, Nattvarden) sista helgen i januari, andra helgen i mars.

HT: (Bibeln, Leken) första helgen i oktober, andra helgen i november

FRIARE-kursen är förlagd till Vårdnäs stiftsgård under april/maj

Församlingens ansvar
 • Deltagagandet behöver vara förankrat i församlingen då det är församlingen som ansvarar ekonomiskt och med handledning.
 • Från varje församling ska minst en ansvarig handledare finnas med under hela kurshelgen. Inför och under kurshelgen ansvarar församlingens deltagare och handledare för delar av programmet, ex andakter och övningar.
 • Handledaren deltar i teamsmöte i veckan innan varje kurs.
 • Deltagarna ska ha genomgått kursen Jag en ledare - växa och Trygga möten innan sin fösta utbildningshelg.​
Anmälan

Det är handledaren som anmäler deltagarna till kursen med namn på varje person, via webbformulär som öppnar ca 6 veckor innan kursen.
Deltagarantalet är begränsat per kurshelg, platserna går åt fort​!

Gemensam resa till Gransnäs med Wärnelius Buss: 
Det finns möjlighet att boka transport med Wärnelius Buss med påstigning på flera orter (Norrköping, Linköping, Mjölby m fl).

Bokning görs direkt hos Wärnelius buss

Syftet med ledarutbildningen 
 • Möjliggöra för unga människor att stärkas som bärare av församling och kyrka.
 • Möjliggöra att unga människor ska vara trygga i sig själva och i sin roll som ledare.
 • Främja trygga mötesplatser för barn och ungdomar i Linköpings stifts församlingar.
 • Ledarutbildningen ska ge teoretisk grund men främst praktisk erfarenhet och fördjupande reflektion.