Tre lila tablettaskar med texten "Kyrkoval 2021" står på ett bord. Framför ligger tabletter i glada färger.

Kyrkoval 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Här finns information för dig som vill rösta och för dig som vill ställa upp i valet.

Maria Ellhar

Maria Ellhar

Linköpings stift

Valhandläggare, Krishandläggare