Meny

Kyrka i rörelse

"Kyrka i rörelse" är samlingsnamnet för den teologiska grund - den kyrkosyn - som hela stiftet har arbetat fram under några år. Det är också en viljeyttring, en strategi och ett medvetet arbete som präglar stiftsorganisationen i all verksamhet.

rörelser som förändrar kyrkan

I sitt herdabrev beskriver biskopen sju rörelser som är på väg att förvandla kyrkan – från 1900-talets statskyrka till en gemenskap som vittnar om Guds storhet mitt i vardagen. 

De sju rörelserna är en sammanfattning av den utveckling som är central för att komma framåt i förnyelse i Svenska kyrkan. De är grundplåten i stiftsorganisaionens strategi; de beskriver en medveten rörelse i en medveten riktning.

Tillsammans får vi söka efter fler möjligheter att vara Levande församlingar, som är herdabrevets sammanfattande visionsformulering. De sju rörelserna är strategin som leder oss i den riktningen.

Biskop Martin Modéus

Rörelserna ger oss ett möjligt gemensamt språk att både spegla oss i och ta spjärn emot. Olika rörelser startar i verksamheterna och genomsyrar hela stiftet då vi hjälper varandra i bärandet och arbetar vidare för levande församlingar.

Här kan du läsa mer om, och ladda ner, herdabrevet.

Helen Kémi

Helen Kémi

Linköpings stift

Stiftspedagog

Carina Sundberg

Carina Sundberg

Linköpings stift

Stiftsteolog