Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon: +46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrka i rörelse

"Kyrka i rörelse" är samlingsnamnet för den teologiska grund - den kyrkosyn - som hela stiftet har arbetat fram under några år. Det är också en viljeyttring, en strategi och ett medvetet arbete som präglar stiftsorganisationen i all verksamhet.

rörelser som förändrar kyrkan

I sitt herdabrev beskriver biskopen sju rörelser som är på väg att förvandla kyrkan – från 1900-talets statskyrka till en gemenskap som vittnar om Guds storhet mitt i vardagen. 

De sju rörelserna är en sammanfattning av den utveckling som är central för att komma framåt i förnyelse i Svenska kyrkan. De är grundplåten i stiftsorganisaionens strategi; de beskriver en medveten rörelse i en medveten riktning.

Tillsammans får vi söka efter fler möjligheter att vara Levande församlingar, som är herdabrevets sammanfattande visionsformulering. De sju rörelserna är strategin som leder oss i den riktningen.

Biskop Martin Modéus

Rörelserna ger oss ett möjligt gemensamt språk att både spegla oss i och ta spjärn emot. Olika rörelser startar i verksamheterna och genomsyrar hela stiftet då vi hjälper varandra i bärandet och arbetar vidare för levande församlingar.

Här kan du läsa mer om, och ladda ner, herdabrevet.

Helen Kémi

Helen Kémi

Linköpings stift

Stiftspedagog

Direkt: 013-242650

Carina Sundberg

Carina Sundberg

Linköpings stift

Stiftsteolog