Kyrka i rörelse

"Kyrka i rörelse" är samlingsnamnet för den teologiska grund - den kyrkosyn - som hela stiftet har arbetat fram under några år. Det är också en viljeyttring, en strategi och ett medvetet arbete som präglar stiftsorganisationen i all verksamhet.

Rörelser som förändrar kyrkan

I sitt herdabrev beskriver biskopen sju rörelser som är på väg att förvandla kyrkan – från 1900-talets statskyrka till en gemenskap som vittnar om Guds storhet mitt i vardagen. 

De sju rörelserna är en sammanfattning av den utveckling som är central för att komma framåt i förnyelse i Svenska kyrkan. De är grundplåten i stiftsorganisaionens strategi; de beskriver en medveten rörelse i en medveten riktning.

Tillsammans får vi söka efter fler möjligheter att vara Levande församlingar, som är herdabrevets sammanfattande visionsformulering. De sju rörelserna är strategin som leder oss i den riktningen.

Biskop Martin Modéus

Rörelserna ger oss ett möjligt gemensamt språk att både spegla oss i och ta spjärn emot. Olika rörelser startar i verksamheterna och genomsyrar hela stiftet då vi hjälper varandra i bärandet och arbetar vidare för levande församlingar.

Herdabrevet om de sju rörelserna.