Köttfri fredagslunch

Biskop Martin Modéus bjuder in till köttfri fredagslunch.

Fastan har funnits i kyrkan i alla tider, liksom i många religiösa sammanhang i världen. Bön och fasta, det ordparet, är som en fast formulering i kyrkans tradition; en beprövad väg till djupare självkännedom och insikt i Guds vägar och Guds vilja.

Fastan kan aldrig föra oss närmare Gud. Vad den däremot kan göra är att få vår blick att klarna, så att vi ser hur nära Gud vi redan är. Guds oändliga nåd och kärlek, som övergår vårt förstånd, omsluter oss i varje stund. I vår lutherska kristna tradition är själva grunden att Guds kärlek alltid kommer först, före allt mänskligt handlande. Innan vi kan älska är vi älskade, innan vi blir bärare är vi burna. Vi kan inte lägga till eller dra ifrån något från Guds kärlek.

Bön och fasta är inte vägar för att komma närmare Gud. Däremot är det vägar för att öppna våra sinnen för vad Gud gör i världen. Och för vad vi människor gör i världen. På så sätt blir bön och fasta vägar till att hitta Guds goda utmaningar till oss människor för att stå upp för en bättre värld.

Den jord vi gemensamt bor på är satt under stort tryck. Klimatförändringarna förändrar livsvillkoren för de varelser som bor här. FN:s klimatpanel har pekat ut världens köttkonsumtion som ett långsiktigt problem. Klimatpanelen ger det dramatiska budskapet att världen behöver halvera köttkonsumtionen.

När just maten står i centrum för tillvarons utmaningar är fastan ett lämpligt sätt att uppmärksamma vad som händer – och vad vi behöver göra.

För några år sedan tog jag därför initiativet till köttfri fredagslunch. Med köttfri fredagslunch ansluter vi till kyrkans urgamla tradition att fredagsfasta – fredagen är ju den dag då Jesus korsfästes. En köttfri fredagslunch är en handling som är enkel, går att göra regelbundet och som gång på gång påminner mig om att min miljöpåverkan och mitt handlande medför konsekvenser. Jag tänker att fastan hjälper mig att se mer klart, och samtidigt är detta ett litet steg mot en långsiktigt mer hållbar värld.

I Bibelns bilder av det ursprungliga paradiset förekom inget köttätande, och i de bilder som finns av himlen som ska komma finns det inte heller. Profeten Jesaja skriver i sin gudsrikesvision:

Då skall vargen bo med lammet,
pantern ligga vid killingens sida.
Kalv och lejon går i bet
och en liten pojke vallar dem.
Kon och björnen betar tillsammans,
deras ungar ligger sida vid sida.
Lejonet äter hö som oxen.
(Jesaja 11:6-7)

I mitt eget biskopsvapen har jag lejonet och lammet, som en symbol för detta kommande rike. Men i vapnet står de upp, de ligger ännu inte ner. Vi är inte framme – vi är på väg.

Själv är jag inte vegetarian, men jag har den största respekt för den vegetariska livshållningen. I en trasig värld är det viktigt att stödja allt som strävar åt rätt håll, även om det inte leder ända fram.

För mig själv har den köttfria fredagslunchen fungerat som ett påminnelsens tecken – och det fungerar. Jag äter betydligt mindre kött än tidigare. Symbolhandlingar fungerar. Är detta himmelriket, det fullkomliga samhälle vi längtar efter? Nej. Men vi måste stötta det som flyttar positionerna åt rätt håll. Och som sagt – en dag kommer Kon och björnen att beta tillsammans, deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet – och människan – att äta hö som oxen.

Välkommen att vara med du också! Tagga dina inlägg och bilder i sociala medier med #köttfrifredagslunch.

Martin Modéus
Biskop i Linköpings stift