Introduktionsutbildning i konfirmandarbetet, 7 september 2023

Introduktion till konfirmandarbetet är en grundläggande heldagsutbildning om konfirmandarbete. Utbildningen tar upp grundläggande aspekter av arbetet med konfirmander i Svenska kyrkan: teologi och pedagogik, nationella riktlinjer, konfirmandhandlingsplan med mera.

Introduktionsutbildningen är en heldag som vill rusta medarbetare i konfirmandarbetslag att möta unga människor med dopet som grund. Enligt Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete (2020) ska alla konfirmandledare, "såväl anställda som ideella", få utbildning för uppgiften.

Utbildningen tar upp bland annat följande:

  • Vad är konfirmation i Svenska kyrkan? - kort historik, teologisk och pedagogisk grund med mera
  • Nationella riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete
  • Församlingens Handlingsplan för konfirmandarbete
  • Egen reflektion och samtal, bland annat utifrån bibeltexter som används i konfirmandarbetet
  • Aktuella frågor och information som rör konfirmandarbetet, nationellt och på stiftsnivå.

Utbildningen vänder sig både till den som är ny i konfirmandarbetet och till medarbetare som tidigare haft andra uppgifter i församlingens verksamhet men är nya i konfirmandverksamheten. 

Det blir även en fördjupningsdag om konfirmandteologi den 26 september. Mer information kommer i kurskalendariet inom kort.

Praktisk information

Utbildningen anordnas på stiftskansliet i Linköping, Ågatan 65. Dagen börjar med drop-in-fika från kl 9.00, i kurslokalen kl 9.30. Utbildningen avslutas kl 15.30. Utbildningen är kostnadsfri och måltider ingår (förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika).

Utbildningsdagen leds av Lotta Torstensson, stiftsadjunkt och Markus Lindstedt, stiftskonsulent. 

Fakta

Tid: 7 september 2023

Plats: Stiftskansliet, Ågatan 65 Linköping

Kostnad: Kostnadsfritt

Målgrupp: Medarbetare i konfirmandarbetslag i Svenska kyrkan, Linköpings stift

Antal platser: 20 

Anmälan: Senast 17 augusti via denna länk

Kursen är en del av MSS - mötesplats mellan stift och student

Kursadministration och avbokningsregler