Foto: Max Wahlund

Historik

Linköpings stift är känt från det bekanta Florensdokumentet 1120. Stiftet omfattade från början Östergötland, Småland, Öland och Gotland. Numera omfattar stiftet Östergötland och delar av norra Småland.

Linköpings domkyrka

Linköpings första domkyrka byggdes på 1100-talet. 1153 hölls ett provinsialkoncilium i Linköping under ledning av kardinalen Nicolaus Breakspeare (senare påven Hadrianus IV); avsikten kan ha varit att göra Linköping till svenskt ärkebiskopssäte. Så blev det nu inte.
 
Linköpings nuvarande domkyrka började byggas 1232 och är ett av de vackraste, mest välbevarade och dyraste byggnadsmonumenten i Skandinavien från denna tid.

Klicka för att läsa mer om Linköpings domkyrka på Domkyrkopastoratets webbplats(sidan öppnas i ett nytt fönster)

Linköpings stift - avtryck i historien

Redan under högmedeltiden var Linköpings stift ett centrum för kyrkligt liv. Många av stiftets kyrkor är undersköna pärlor i vårt svenska kulturarv. Landets äldsta kyrkor finns i stiftet.

Den heliga Birgitta 

Den heliga Birgitta – Europas skyddshelgon – har satt tydliga avtryck i stiftet. Den heliga Birgitta (1303-1373) var uppvuxen och verksam i Östergötland. Än idag utgör detta tecken på bygdens betydelse för kyrka och kultur i Europa.

Läs mer om Birgitta på Vadstena och Dals församlingars webbplats
(sidan öppnas i ett nytt fönster)

Orglar med historia

Linköpings stift har norra Europas största bestånd historiska orglar främst från 1770-talet och 1800-talet.

Reformationen befästs

Genom slaget vid Stångebro 1598, intill Linköping, befästes slutgiltigt de yttre politiska förutsättningarna för en evangelisk-luthersk kyrka i Sverige.