"Hela församlingens gudstjänst" - Bekännelsen, bönen och brödsbrytelsen som Guds gåvor i klimatkrisens tid, 20 september 2023

Hur ber vi med och för skapelsen tillsammans med barnen? Hur bekänner vi vår synd? Hur firar vi nattvard? Hur är gudstjänsten en Guds gåva till sin kyrka - en källa till hopp och uthållighet?

"Skapelsetid" 1/9-4/10 sätter fokus på hur kyrkor och samfund i bön, gudstjänst och handling kan söka vägar att värna den jord Gud älskar. Många, inte minst unga, känner oro och maktlöshet inför klimatförändringarna. I gudstjänsten ryms maktlöshet och glädje sida vid sida och vi påminns om att Guds kraft är verksam. Det är en skatt att ösa ur.

Under seminariedagen fördjupar vi oss teologiskt och kreativt i syndabekännelsen, förbönen och nattvardsfirandet genom föreläsningar och samtal.

Dagen leds av teol.dr. Carina Sundberg och syster Therése från Linköpings kloster. Dagen består av kortare föreläsningar varvat med delande i workshopformat.

Fakta

Tid: 20 september kl 9–15

Plats: Vårdnäs stiftsgård

Kostnad: 250 kr

Målgrupp: Medarbetare, studerande och övriga engagerade i gudstjänstlivet

Antal platser: 35

Anmälan: Senast 22 augusti via denna länk

Kursen ingår i MSS – Mötesplats mellan stift och student

Kursadministration och avbokningsregler