Ett litet barn planterar en krasse tillsammans med sin förälder.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Handledarprogram, tre tillfällen med start 6 september 2023

Välkommen att delta i en tredagars processutbildning för dig som arbetar i församling och som är eller kommer att gå in i rollen som handledare.

Syftet med utbildningen är att skapa ett rörelserikt handledarprogram för ett tydligt bärarskap i stiftets församlingar. Det sker genom att utbilda trygga handledare som kan skapa goda och reflekterande sammanhang för praktikanter och ledare att växa i.  

Syftet är också att skapa förståelse för det erfarenhetsbaserade lärandet och använda lärloopen som modell och metod under programmet. 

Målgruppen är olika typer av handledare; pastorsadjunktshandledare, antagningshandledare, praktikhandledare, handledare för unga ledare och Traineehandledare.

Kursledare

Malin Attervåg, Helen Kemi, Johan Schullström

Fakta

Tid: 6 september 9.00-16.00
4 oktober 9.00-16.00
22 november 9.00-16.00 

Plats: Vårdnäs stiftsgård

Kostnad: Ingen deltagaravgift, vid utebliven deltagande debiteras kostnaden för kursen på 500kr/ tillfälle  

Målgrupp: Målgruppen är olika typer av handledare; pastorsadjunktshandledare, antagningshandledare, praktikhandledare, handledare för unga ledare och Traineehandledare.

Antal platser: 12 (5 reservplatser)

Anmälan: Senast 15 augusti via denna länk

Kursadministration och avbokningsregler