Foto: Magnus Aronson/Ikon

Fokus konfirmand, 21 november 2023

Tema: "Kreativ verkstad kring det praktiska arbetet." En dag då vi samlas kring den gemensamma uppgiften att ha konfirmander.

Planering av dagen pågår - mer information kommer på denna sida innan sommaren. 

Fakta

Tid: 21 november 2023 klockan 9-16

Plats: Vårdnäs stiftsgård

 

Kursadministration och avbokningsregler

Vad är Fokus konfirmand?

Här får vi som arbetar med konfirmander tillfälle att träffas en gång per termin. 

Mötesplatsen ska fungera som:

  • Reflektionsrum för konfirmandfrågor i Linköpings stift.
  • Informationsrum för församlingar, pastorat, stiftet och nationell nivå.
  • Inspirationsrum, genom föreläsningar och delande arbeta för en positiv utveckling av konfirmandverksamheten.
  • Kreativitetsrum, möjlighet att utveckla konfirmandarbetet i stiftet. 

Tillsammans kan vi stärka det långsiktiga arbetet kring konfirmandfrågor i Linköpings stift.

Den här mötesplatsen erbjuder rum för reflektion, information, inspiration och kreativitet.

Välkommen!

/Teamet för konfirmand och konfirmanduppföljning i Linköpings stift