En grupp manliga och kvinnliga biskopar står i kyrkan och ler mot kameran.
Foto: Torgny Lindén /Ikon

"Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga"

Under måndagen den 16 november aviserade regeringen att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer kan komma att förbjudas från och med tisdagen den 24 november. Svenska kyrkans biskopar har gjort ett uttalande med anledning av de nya begränsningarna.

Uttalande från Svenska kyrkans biskopar

I enlighet med de bestämmelser som förväntas gälla från den 24 november 2020 ger vi följande gemensamma råd och rekommendationer:
- Värna den diakonala omsorgen.
- Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max 8 personer närvarande inklusive medverkande.
- Ge fortsatt möjlighet till dop, vigsel och begravning, med max 8 personer närvarande inklusive medverkande – och håll kontakt med de som av olika skäl vill skjuta upp.
- Håll kyrkorna öppna, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån.
- Låt kyrkklockor ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön.

I ett brev till stiftets kyrkoherdar (17/11) kommenterar biskop Martin Modéus:

”Jag tänker att två fokus finns att hålla ögonen på:
- Kyrkan har en uppgift att gestalta evangelium i handling och ord för världens skull. Detta upphör inte med de skärpta restriktionerna.
- Vi har ett ansvar för att vara med och värna samhällets hälsoutveckling. Säkerheten går alltid först när vi funderar över hur vår verksamhet ska gestaltas.

Det kan vara frestande att försöka hitta ”kryphålen” i regler och råd. Men här bör statsministerns ord vara vägledande. Jag citerar ur DN 2020-11-16: Gå inte till gym, bibliotek, ställ in middagar och hemmafester. Hitta inte på undanflykter som gör just din aktivitet ok utan håll fysisk distans, sade Stefan Löfven. Det är åtta-gränsen som regeringen vill ska vara normerande, även om vissa andra gränser formellt sett fortfarande finns kvar. Fokus är alltså hur vi ska ta vårt ansvar för att begränsa smittspridningen.

Med tanke på att fysiska gudstjänster blir så begränsade är gudstjänstens offentliga karaktär, som ju är en förutsättning för mässan, kringskuren. Enligt min uppfattning är det, under dessa omständigheter, i stort sett omöjligt att fira mässa i andra sammanhang än sjukkommunion.

I våras och somras såg vi en betydande diakonal kreativitet växa fram. Förhoppningsvis går det att återvända till detta med kraft. November är för många en svår månad, så telefonkedjor, digitala möten – där det är möjligt, allt som går att göra är välkommet. Jag vet att många kontakter knöts under vårens rundringningar. Kanske går det att göra mer av detta. Under alla omständigheter behöver vi hjälpa varandra att fokusera på det som går att göra mer än det som inte går att göra.

Statsministerns ord om ”prövningens stund” för naturligtvis tankarna till första söndagen i fastan, en söndag som i år inföll 1 mars, precis när smittkrisen tog fart. I den söndagens psaltarpsalm läser vi bland annat: Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Du skall leda och styra mig, ditt namn till ära (Ps 31:3–4).

Den textens dubbelhet är för mig något att luta mig mot; den handlar både om borgen och tryggheten där jag får fast mark under fötterna, och om hur vår uppgift är att gå i Guds tjänst: du ska leda och styra mig. Trygghet är inte att gömma sig. Handling är inte att handla ovarsamt. Vi står på Guds grund och går i Guds tjänst för att tjäna den mänsklighet Gud älskar och som vi är kallade att vara kyrka för och med.

Nu kommer några dagar när vi behöver reda i vad regeringens beslut innebär i detaljfrågor rörande församlingsverksamheten, och beslutsrätten är fortfarande lokal. Tveka inte att ta hjälp. Tveka inte att ringa kollegorna och samtala så att ingen behöver vara ensam i sina beslut. Hör av er till mig eller prostarna när ni behöver stöd eller har frågor.

Gud välsigne er!”