Centerpartiet

1. Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet i september?
Öppen, nära och grön kyrka i Linköpings stift. Vi står upp för alla människors lika värde.

2. Vilken är den viktigaste frågan för Linköpings stift de kommande fyra åren?
Kyrkan ska ha en tydlig och engagerande röst i samhället och den offentliga debatten för medmänskligheten. Att stiftet stöttar våra församlingar i arbete för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

3. Vad är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför, och vad vill ni göra åt den?
Att fortsätta vara en nära kyrka, finnas och vara aktiv runt om i hela vårt stift. Viktigt att slå vakt om den lokala närvaron.

4. Vad gör ni för att föryngra och få in nya representanter?
Utbildning i nyfiken på politik, gäller även kyrkopolitik. Lyfter och coachar nya och unga kandidater.