Borgerligt alternativ

1. Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet i september?
Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp med en kristen och allmänborgerlig värdegrund som inte har någon koppling till något politiskt parti. Borgerligt alternativ verkar för en bred folkkyrka med aktiva församlingar som grund för kyrkans grunduppgifter gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Vi vill motverka ökad byråkrati och tendensen att koncentrera makt och resurser till Svenska kyrkans nationella nivå. Tillsammans kan vi genom ett kyrkligt arbete skapa livskvalitet och framtidstro för nuvarande och nya medlemmar.

2. Vilken är den viktigaste frågan för Linköpings stift de kommande fyra åren?
Stiftets viktigaste fråga är att vara en aktiv del i det samhälle som växer fram utifrån pandemins konsekvenser och utvecklingsmöjligheter. Borgerligt alternativ vill verka för att stiftet ska ha en god beredskap för att medverka i att starta upp samhället, att återskapa mötesplatser för gemenskap, att möta nya utmaningar, att skapa framtidstro samt ge församlingar och pastorat stort stöd i deras arbete.

3. Vad är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför, och vad vill ni göra åt den?
Kyrkans stora utmaning de kommande fyra åren är att alla hittar tillbaka till våra kyrkorum och den kristna gemenskapen. Att vi tillsammans aktivt arbetar med att upprätthålla en hög medlemsnivå. Borgerligt alternativ vill ha en god ekonomisk hushållning och ett gediget klimat och hållbarhetsarbete för att kunna vara det stöd vi vill vara i olika livssituationer för dem som sätter sin tro till kyrkan i framtiden.

Borgerligt alternativ vill återupprätta och förstärka dopets betydelse. Detta är särskilt viktigt då många barn inte har kunnat döpas under pandemin. Genom dopet blir de medlemmar i kyrkan och de unga är kyrkans framtid.

4. Vad gör ni för att föryngra och få in nya representanter?
Borgerligt alternativ vill värna om frivilligarbete, synas i det digitala mediabruset och i samhället i större utsträckning. Vi vill berätta om allt det goda arbete kyrkan gör genom själavård, diakoni och hjälpverksamhet ute i världen genom Act Svenska kyrkan.

Borgerligt alternativ värnar om kyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Musiken som en viktig del i den kristna gemenskapen ger utrymme för såväl barn som ungdom. Konfirmationen ger en unik möjlighet att nå våra ungdomar i en viktig tid med viktiga existentiella frågor. Därför vill vi att kyrkans unga ska vara med i olika beslutsformer, ha synpunkter och aktivt kunna medverka i utvecklingen av kyrkans uppgift och arbete.

Mer information finns på Borgerligt alternativ