En liten flicka sitter i gräset och ser på blommor genom ett förstoringsglas.
Foto: Serhiy Kobyakov

Biskopsbrev om lärande och undervisning

Svenska kyrkan satsar stort på lärande och undervisning och som en del av detta arbete presenterar biskoparna nu biskopsbrevet ”och lär dem …”.

I samband med biskopsmötet i slutet av augusti presenterades biskopsbrevet ”och lär dem …” som handlar om lärande och undervisning i Svenska kyrkan. Biskopsbrevets titel är ett citat ur dop- och missionsbefallningen i Matteusevangeliets slut där Jesus uppmanar lärjungarna att gå ut bland människor för att döpa och undervisa. Kyrkans undervisning är en tradition som går tillbaka till denna uppmaning.

Ett biskopsbrev är ett dokument där biskoparna lyfter fram ett ämne som behöver uppmärksammas eller förtydligas. Att detta brev kommer ut just nu beror på att kyrkomötet år 2019 gav hela Svenska kyrkan i uppdrag att satsa på undervisning eftersom man ser att kunskapen om kristen tro har försvagats bland allmänheten. Brevet är en del av en större satsning på lärande och undervisning och vänder sig till alla Svenska kyrkans församlingar, anställda och ideella.

Biskopsbrevet ”och lär dem …” är inte en metodbok för hur undervisning ska ske utan det belyser olika perspektiv på kunskap och lärande som är aktuella i kyrkans sammanhang. Dokumentet kan vara en grund för diskussion och reflektion i församlingen som helhet och för olika yrkesgrupper och på så sätt stimulera till nya och fördjupade satsningar på undervisning. 

Biskop Martin säger: ”Biskopsbrevet ger tankar om vad undervisningens roll är, och det innehåller ett antal pedagogiska utgångspunkter för lärande. Dessutom tar det upp konkreta förslag på bibeltexter, psalmer och böner som kan ingå i den grundläggande undervisningen om kristen tro.”