Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon:+46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Präst

Om du är kallad till att bli präst i Svenska kyrkan kan du ansöka om att bli prästkandidat i Linköpings stift.

"En präst skall predika Guds ord och förvalta sakramenten, leda församlingens bön och tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård och så vara en herde för Guds hjord.

En präst skall i sitt ämbete leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk vad de behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen.”

Ur vigningsordningen

Präst i Svenska kyrkan i Linköpings stift

Varje år visar ca 15 personer intresse för att i framtiden bli diakon eller präst i Svenska kyrkan i Linköpings stift. Under höstterminen bestämmer vi en tid för ett enskilt samtal. Då gör vi en första kartläggning inför en eventuell lämplighetsprövning.  I början av januari får du via e-post samtliga ansökningshandlingar som ska vara stiftet tillhanda senast 1 mars. Därefter fattar biskopen beslut om vilka sökande som får gå vidare till en lämplighetsprövning under sommaren.  De som går vidare deltar i juni månad i en gruppraktik och kallas därefter till enskilda samtal med stiftets biskop och antagningsgrupp. I slutet av augusti meddelar biskopen dig sitt beslut.

För att vara behörig att delta i stiftets gruppraktik och antagningsförfarande ska du ha studerat religionsvetenskap/teologi i minst två terminer, under en längre tid regelbundet firat gudstjänst i en församling samt påbörjat/fullgjort Kyrkans grundkurs.

Läs mer om att utbilda sig till och arbeta som präst.

Emma Malmström

Emma Malmström

Linköpings stift

stiftsadjunkt för konfirmand, Stiftsadjunkt för rekrytering