Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon:+46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Arbeta i Svenska kyrkan/Studentinfo

Här presenteras fyra av de många yrken som finns inom Svenska kyrkan: församlingspedagog, kyrkomusiker, diakon och präst. För dessa yrkesgrupper har Svenska kyrkan ett särskilt utbildningsansvar.

För dig som redan studerar:
Aktuell information om Mötesplats stifts och student finns här!
 

 
Församlingens arbetslag har tillsammans ett stort och viktigt uppdrag att möta människor i livets alla skeden, i tro och tvivel, i glädje och sorg. Det sker en bred samverkan med samhällets olika institutioner såsom skola, socialtjänst, fängelser och sjukhus. Samverkan sker också med en mängd frivilliga organisationer.
 
Under utbildningstiden och naturligtvis även senare i yrkeslivet förväntas ett regelbundet deltagande i Svenska kyrkans gudstjänstliv och ett eget andaktsliv. Vi uppmuntrar också till samtal om tro och liv med någon erfaren kristen. För att bli församlingspedagog, kyrkomusiker, diakon eller präst ska du vara döpt, konfirmerad och medlem i Svenska kyrkan.
 
Om du funderar på att bli pedagog, kyrkomusiker, diakon eller präst är det bra att så snart som möjligt ta kontakt med de rekryteringsansvariga i Linköpings stift.
Emma Malmström

Emma Malmström

Linköpings stift

stiftsadjunkt för konfirmand, Stiftsadjunkt för rekrytering

Karin Wall Källming

Karin Wall Källming

Linköpings stift

Stiftsmusiker

Peter Eriksson

Peter Eriksson

Linköpings stift

Stiftspedagog

Johan Schullström

Johan Schullström

Linköpings stift

Stiftsdiakon